1. Agenda van de ALV van 13 april 2023.pdf

3. SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2022 definitief

4. Exploitatie HEVO 2022

5. Balans HEVO 2022_01

6. Toelichting jaarrekening 2022

7. Werkplan 2022

8. verslag kascommissie 2022

10. Notitie Seniorenplatform voor politieke partijen

11. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

12. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

14. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

15. Vrijwilligersbeleid

17. taakverdeling bestuur 2021

19. Begroting 2023

20. Begroting 2023 toelichting

21. Beleidsplan 2021-2024

23. verslag ALV 3 november 2022

24. Regels voor HEVO-clubs per 16 mei 2023

25. organisatiewijzer HEVO per 16 mei 2023