1. Jaarrekening 2020 en balans per 31-12

2. jaarverslag 2020

3. Werkplan 2021

4. Organisatiewijzer HEVO 2021

Organisatiewijzer HEVO 2021

5. Begroting 2021

6. Notitie Seniorenplatform voor politieke partijen

7. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

8. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

10. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

11. Vrijwilligersbeleid

13. taakverdeling bestuur 2021

14. Concept verslag van de algemene ledenvergadering 3 mei 2021

15. Begroting 2022

16. Begroting 2022 toelichting

17. Beleidsplan 2021-2024