1. Beleidsplan 2017-2020

In de algemene ledenvergadering (alv) van 2 mei is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.

2. Organisatiestructuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

De organisatiestructuur van de vereniging is in het document Organisatiestructuur HEVO van 10 maart 2014 beschreven.

3. Werkplan 2019 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een werkplan met daarin de prioriteiten vastgesteld. In de vergadering van 9 april 2019 is het werkplan 2019 vastgesteld.

4. Verslag ALV 9 april 2019

Concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 9 april 2019 in De Kentering

5. Begroting 2020

7. Jaarverslag 2018

In de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 is het HEVO jaarverslag 2018 vastgesteld.

8. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2019

9. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl