1. 2e ALV nov 2022 Agenda

3. HEVO jaarverslag 2021

4. Exploitatie 2021

5. Balans 2021

6. toelichting jaarrekening

7. Werkplan 2022

8. Verslag kascommissie 2021

9. Organisatiewijzer HEVO 2021

Organisatiewijzer HEVO 2021

10. Notitie Seniorenplatform voor politieke partijen

11. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

12. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

14. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

15. Vrijwilligersbeleid

17. taakverdeling bestuur 2021

19. Begroting 2023

20. Begroting 2023 toelichting

21. Beleidsplan 2021-2024

23. Voorlopig verslag ALV van 3 november 2022, vast te stellen in de eerstvolgende VLV