1. SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2022 definitief

2. Exploitatie HEVO 2022

3. Balans HEVO 2022_01

4. Toelichting jaarrekening 2022

5. Werkplan 2022

6. verslag kascommissie 2022

8. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

9. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

11. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

12. Vrijwilligersbeleid

14. Taakverdeling algemeen Bestuur HEVO – AB 9 januari 2024

16. Begroting 2023

17. Begroting 2023 toelichting

18. Beleidsplan 2021-2024

21. Regels voor HEVO-clubs per 16 mei 2023

22. organisatiewijzer HEVO per 16 mei 2023

26. Agenda van de ALV van 9 november 2023

27. Verslag van de A.L.V. van HEVO op donderdag 13 april 2023

28. Begroting 2024

29. Begroting 2024 toelichting

30. Rooster van aftreden bestuur

Rooster van aftreden bestuur

31. Verslag van de ALV van Seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 9 november 2023

ter goedkeuring in ALV 2024