1. Beleidsplan 2017-2020

In de algemene ledenvergadering (alv) van 2 mei is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.

2. Organisatiestructuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

De organisatiestructuur van de vereniging is in het document Organisatiestructuur HEVO van 10 maart 2014 beschreven.

3. Werkplan 2019 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een werkplan met daarin de prioriteiten vastgesteld. In de vergadering van 9 april 2019 is het werkplan 2019 vastgesteld.

4. Verslag ALV 24 april 2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 24 april 2018 in De Ontmoeting.

5. Jaarverslag 2018

In de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 is het HEVO jaarverslag 2018 vastgesteld.

6. Jaarrekening 2018 en begroting 2019

In de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 is de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 vastgesteld.

8. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2019

9. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Nadat u op de link geklikt heeft kiezen voor "opslaan" - Daarna kiezen voor "openen" - Vervolgens "bewerken inschakelen" - Na invulling het formulier printen en instructie rechts onder volgen.