1. ALV april 2022 agenda

2. HEVO jaarverslag 2021

3. Exploitatie 2021

4. Balans 2021

5. toelichting jaarrekening

6. Werkplan 2022

7. Verslag kascommissie 2021

8. Organisatiewijzer HEVO 2021

Organisatiewijzer HEVO 2021

9. Notitie Seniorenplatform voor politieke partijen

10. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

11. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

17. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

18. Vrijwilligersbeleid

20. taakverdeling bestuur 2021

21. Conceptverslag van de algemene ledenvergadering van HEVO op vrijdag 5 november 2021

22. Begroting 2022

23. Begroting 2022 toelichting

24. Beleidsplan 2021-2024