1. Organisatiestructuur HEVO 2020

Organisatiestructuur HEVO 2020

2. Beleidsplan 2017-2020

In de algemene ledenvergadering (alv) van 2 mei is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.

3. Werkplan 2019 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een werkplan met daarin de prioriteiten vastgesteld. In de vergadering van 9 april 2019 is het werkplan 2019 vastgesteld.

4. Verslag ALV 30 oktober 2019

Concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 30 oktober 2019 in De Kentering

5. Begroting 2020

7. Jaarverslag 2018

In de algemene ledenvergadering van 9 april 2019 is het HEVO jaarverslag 2018 vastgesteld.

8. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2019

9. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

11. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon