1. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

2. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

4. Vrijwilligersbeleid

5. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

7. Taakverdeling algemeen Bestuur HEVO – AB 9 januari 2024

8. Beleidsplan 2021-2024

9. Regels voor HEVO-clubs per 16 mei 2023

10. organisatiewijzer HEVO per 16 mei 2023

11. Begroting 2024

12. Begroting 2024 toelichting

13. Rooster van aftreden bestuur

Rooster van aftreden bestuur

14. Algemene bepalingen Dagreizen 9 januari 2024

15. Algemene bepalingen Meerdaagse reizen 9 januari 2024

16. HEVO alg ledenvergadering 25 april 2024

17. Verslag ALV 25 april 2024

verslag van de Algemene Leden Vergadering op 25 april2024