Zijn er verder geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van HEVO?

Voor deelname aan evenementen en activiteiten worden bijdragen gevraagd. Een aantal activiteiten wordt gratis aangeboden. Zie ook bij “activiteiten”.

Moet ik ook nog apart contributie betalen aan de KBO?

Dat is niet het geval. In de jaarlijkse contributie van HEVO is het bedrag dat wij aan KBO-Brabant moeten afdragen begrepen.

Is een automatische machtiging voor de contributie verplicht?

Ja, wij zijn er toe overgegaan omdat de inning van een jaarlijkse contributie voor zoveel leden heel erg veel werk oplevert voor onze vrijwilligers. De besparing in tijd en geld is groot.

Is er ook kortingsregeling voor ziektekostenverzekeringen?

Niet als HEVO-lid maar wel als lid van de ouderenbond KBO. Zie de site van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl

Wat is het nut van aansluiting bij KBO?

KBO-Brabant is onze belangenbehartiger op provinciaal en landelijk niveau. Op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen. Samen sta je immers veel sterker. De KBO verzorgt ook jaarlijks een reeks informatiebijeenkomsten en geeft ook het periodiek Ons uit (11 maal per jaar). Onze ledenadministratie loopt via KBO-Brabant. Zij leveren ons de ledenpasjes. De KBO is ook belangrijk voor de opleiding en jaarlijkse bijscholing van het vrijwilligerskader (o.a. ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen). Zie verder de site van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl

Word je, als HEVO-lid, automatisch lid van KBO-Brabant?

Alleen als je aantoonbaar lid bent van een andere ouderenbond, kun je lid worden van HEVO zonder lid te worden van KBO-Brabant. De contributie bedraagt dan (afgerond) de normale HEVO contributie minus de afdracht die HEVO verschuldigd zou zijn aan KBO-Brabant.

Hoe weet ik wat HEVO te bieden heeft?

Allereerst via deze website. Verder krijgt ieder lid het blad HEVO-Actueel dat elf maal per jaar verschijnt. Dit blad staat boordevol met allerlei informatie over activiteiten, reizen, voorlichting van de ouderenadviseurs, de agenda en nog veel meer. Wanneer uw mailadres bij ons bekent is krijgt u wekelijks een digitale Nieuwsbrief.

Kun je als HEVO lid korting krijgen bij winkels/bedrijven?

Ja, wij hebben inderdaad met een groot aantal winkels/bedrijven in Rosmalen afspraken kunnen maken over een kortingsregeling. Je lidmaatschapspasje moet getoond worden. Op de pagina Voordeelpas vindt u de lijst met adressen van de deelnemende winkeliers/ondernemers.

Moet je in Rosmalen wonen om lid te kunnen worden?

In principe kan iedereen die 50 jaar of ouder is, lid worden van HEVO. We richten ons wel vooral op Rosmalen, Hintham en Groote Wielen.

Wat betekent HEVO?

HEVO is gewoon HEVO. Wij hebben een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, dans, sport en bewegen, creativiteit, denksporten. Ook leveren we voor alle senioren toegankelijke diensten (ouderenadvisering, voorlichting) en komen op voor de belangen van senioren uit Rosmalen.