Ouderenadviseurs

HEVO leden en alle senioren in Rosmalen kunnen een beroep doen op de ouderenadviseurs van HEVO. Ouderenadviseurs komen bij u aan huis en informeren u op het brede terrein van welzijn, zorg, wonen en het aanvragen hulpmiddelen. Zij wijzen u de weg en kunnen u ondersteunen bij uw contacten met instanties en met het invullen van formulieren, of met het op orde brengen van uw administratie. Ook kunnen ze u helpen met een Wmo-aanvraag bij de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een traplift. Eén van de ouderenadviseurs is ook onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wmo.
Als u met een vraag komt, die een ouderenadviseur niet zelf kan aanpakken, dan gaan we samen met u op zoek naar een instantie die u wel kan helpen en verwijzen we u daarheen. Daarnaast bieden we een luisterend oor als u wilt praten over levensvragen en eenzaamheid. U bereikt de ouderenadviseurs door een email te sturen aan: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of te bellen naar tel. 0653279098.

Belastinginvullers

Belastinginvullers helpen u met het doen van de jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag. Ook beantwoorden zij uw vragen over bijvoorbeeld de erfbelasting en schenkbelasting en ze kunnen u helpen bij bezwaar maken tegen een aanslag. De ondersteuning bij belasting is beperkt tot mensen met een inkomen niet hoger dan circa € 35.000 voor een alleenstaande. Bij partners geldt de grens bij een gezamenlijk inkomen van circa € 50.000.
U bereikt de belastinginvullers door een email te sturen aan: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of te bellen naar tel. 0653279098.

Huisbezoek

Leden van de commissie Omzien komen op uw verzoek bij u thuis op huisbezoek. Er is een ziekenbezoekgroep. Als u langere tijd ziek thuis bent of niet meer mobiel, en daardoor niet of nauwelijks de deur uitkomt, wordt uw wereld klein en gaat u terugkijken op uw leven. Goed opgeleide vrijwilligers kunnen bij u op huisbezoek komen als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van buiten uw directe omgeving. Neem contact op met Monique Claassens 06-53251138 moniqueclaas@home.nl.
Er is ook een bezoekgroep steun bij rouw en verlies. Los moeten laten zonder het te willen, niemand kan zeggen hoe een pijn dat doet! Uit ervaring weten we dat rouwen niet aan tijd is gebonden. Ook na langere tijd is er vaak nog zoveel te vertellen. Zou u het fijn vinden als er iemand bij u langskomt om uw verhaal te horen? Neem contact op met Janny Heuveling, tel. 073-5212420,  fam.heuveling.bronk@hotmail.nl.

Seniorenwijzer Rosmalen

HEVO heeft een “Seniorenwijzer Rosmalen” uitgebracht. In de Seniorenwijzer Rosmalen wordt op een overzichtelijke wijze informatie gegeven over allerlei instanties en bedrijven, die in Rosmalen actief zijn en belangrijk kunnen zijn voor U als senior. Het gaat vooral over zorg, welzijn en vervoer. De seniorenwijzer kunt u ook meenemen uit het folderrek in De Ontmoeting. 

Rijbewijskeuring

Medische keuring voor rijbewijs.
Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging kunnen aantonen, dat u gezond genoeg bent om te kunnen rijden. Voor leden bestaat de mogelijkheid om via HEVO een medische keuring te laten uitvoeren. U heeft daarvoor een gezondheidsverklaring nodig. Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms vier maanden of langer duren. Vul daarom ruim van tevoren uw gezondheidsverklaring in om op tijd uw rijbewijs te
kunnen verlengen. Meer info vindt u op https://hevorosmalen.nl/808/rijbewijskeuring-voor-75-plussers.html
Contactpersoon: Jan Mollee 073-5217250 of Maarten Belonje 073-5216303

 

Reanimatiecursus

HEVO verzorgt bij voldoende belangstelling twee keer per jaar reanimatiecursussen en de bijbehorende herhalingscursussen. Tijdens de cursus komt de theorie uitgebreid aan bod. Daarna worden reanimatie en het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator) geoefend.
De aankondiging van een nieuwe cursus en herhalingsles wordt gepubliceerd in de agenda, in de HEVO Nieuwsbrief en via een apart bericht op deze website.
Contactpersoon: Ben Krijbolder tel: 06-13629297