Aankondiging van twee nieuwe bestuursleden

die voor benoeming worden voorgedragen op de ALV in november

Het bestuur van HEVO heeft ingestemd met de voordracht van 2 nieuwe bestuursleden voor HEVO. Het betreft Antoon de Groot en Eduard Dame. Uit de gesprekken zijn uiteindelijk 2 zeer geschikte kandidaten naar voren gekomen. Gezien de grootte van onze vereniging en de daarmee samenhangende inzet van het bestuur, kiezen we ervoor beide kandidaten voor te dragen. Vooralsnog zullen zij als aspirant-bestuursleden deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur. Aan de Algemene Ledenvergadering in november zal worden gevraagd hen tot bestuurslid te benoemen.

Eduard Dame zal na een (korte) inwerkperiode de portefeuille ‘communicatie’ binnen het bestuur voor zijn rekening nemen. Over het takenpakket van Antoon de Groot zullen in het najaar afspraken worden gemaakt; intussen kan hij HEVO grondig leren kennen.
Op een later tijdstip zullen beide heren zich nader voorstellen.

Namens het bestuur,
Frank van Beers, voorzitter

Aankondiging van twee nieuwe bestuursleden