Nieuw aanvraagformulier participatiefonds

en aangepast reglement participatiefonds

De Participatiecommissie heeft het bestuur op een probleem gewezen. Door de recente wijziging van het reglement kon verwarring ontstaan bij HEVO-leden die een aanvraag willen indienen voor een financiƫle bijdrage uit het participatiefonds.

Het bestaande aanvraagformulier was al moeilijk genoeg, maar door de aangebrachte wijzigingen in het reglement sloot het helemaal niet meer goed op elkaar aan. De commissie heeft er met nadruk op gewezen dat het aanvraagformulier leidend moet zijn: dat is wat je in handen hebt wanneer je als consument (HEVO-lid) een aanvraag wilt doen. Je moet er dan op kunnen vertrouwen dat de instanties die erachter zitten (HEVO-bestuur en Participatiecommissie) dit met de grote zorg hebben opgesteld, zodat je het goed kunt begrijpen.

Daarom is het aanvraagformulier nu verder verbeterd waar dat nodig en mogelijk was. Dat formulier tref je nu aan onder op de blauwe balk van de website onder HEVO- Belangrijke Documenten (https://www.hevorosmalen.nl/belangrijke-documenten.html).

Het aanvraagformulier ligt ook in het rek in de hal van De Ontmoeting, of is verkrijgbaar bij de gastheer/vrouw aan de bar. Je kunt het ook opvragen bij de secretaris van het bestuur, e-mail secretaris@hevorosmalen.nl.

Tegelijk zijn enkele formuleringen in het reglement aangepast, zodat beide stukken weer op elkaar aansluiten. Dit aangepaste reglement staat nu ook op de website bij Belangrijke documenten.

Het bestuur

Nieuw aanvraagformulier participatiefonds