In De Ontmoeting koffie/thee en vrijwillige bijdrage

besluit van het bestuur over wel of niet betalen kopje koffie/thee

Er is onduidelijkheid over het wel of niet gratis zijn van koffie en thee bij activiteiten. Natuurlijk is het belangrijk dat we hierin als HEVO één lijn volgen. Het bestuur heeft het volgende besloten:

Bij bijeenkomsten met grote groepen, die over het algemeen gratis zijn, wordt een gratis kopje koffie/thee geschonken in de pauze. Doel daarvan is om de doorloop aan de bar te versoepelen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor lezingen en voor de klassieke concerten op donderdagmiddag. Deze koffie/thee wordt vanuit kannen aan de bar geserveerd. Op afspraak is het ook mogelijk om de koffie/thee in de grote zaal neer te zetten waarbij gastvrouwen/heren de koffie inschenken. Vanwege de doorloopsnelheid is alleen koffie/thee gratis.

Wil iemand een cappuccino, andere luxe koffie of een andersoortige consumptie, dan moet deze aan de bar worden afgerekend. Alle consumpties vóór of ná de lezing of het concert moeten ook gewoon bij de bar worden afgerekend. 

De toegang tot veel bijeenkomsten is gratis maar er mag wel een vrijwillige bijdrage gegeven worden, digitaal via een QR-code of cash in het roze spaarvarken.  

Tijdens de muziekmiddagen op zondag worden er muntjes verkocht. Deze kunnen aan de bar ingeleverd worden voor een consumptie. 

 Het bestuur. 

In De Ontmoeting  koffie/thee en vrijwillige bijdrage