Dagtocht naar drie Stormvloedkeringen in Europoort

17 juli

Wat gaan we doen?

 

In het kader van de duurzaamheid worden lezingen en workshops georganiseerd en maken we excursies en dagtochten. Daar past ook deze dagtocht naar drie stormvloedkeringen bij.

Hoe houden we in ons landje onder de zeespiegel droge voeten? Dat gaan we zien en horen bij onze tocht langs drie stormvloedkeringen in de Europoort. We bezoeken de Maeslantkering, Hollandse IJsselkering en de Hartelkering. Alle drie staaltjes van de indrukwekkende waterbouwkundige prestaties van Nederland. We gaan van dichtbij de functies en de werking van de keringen zien en ervaren.

De Hollandse IJsselkering beschermt het achterland tegen hoogwater. Het is een schutsluis en stormvloedkering in een. Daarnaast staat er een opvallende toren met de nieuwe aandrijving. Onder de kering zit een atoomschuilkelder. We krijgen uitleg over de geschiedenis en werking, dalen af in de kelder en bezoeken de toren en het bedieningsgebouw (Let op:166 traptreden aan de buitenzijde van de toren!).

We rijden na het bezoek naar Hoek van Holland voor de koffietafel in het Keringhuis dat naast de Maeslantkering staat. Hier kunt u van alles te weten komen over de waterhuishouding in Zuid-Holland. De Maeslantkering is 's werelds grootste beweegbare stormvloedkering. Twee enorme deuren die de Waterweg afsluiten bij dreigend hoogwater. We krijgen hier een begeleide rondleiding over het hoe en waarom van de kering.

De Hartelkering is een cruciaal onderdeel van de Europoortkering. Zij beschermt het havengebied van Rotterdam en bestaat uit een bewegende damwand. Ook hier gaat een gids ons een en ander vertellen

We rijden terug naar Rosmalen. Bij deze reis is er na afloop geen diner!

Praktische informatie:

Vertrek: uur 8.20 uur Gildeplein Rosmalen, 8.30 uur Pastoor van Thiellaan Hintham

Terug: rond 18.00 uur

Organisatie: Brabant Expres

Prijs: Є 94,00 voor HEVO-leden, Є 99,00 voor niet-HEVO-leden (incl. lunch, geen diner).

Betaling: NL12RABO 0184 555531 t.n.v. reiscommissie HEVO; uw telefoonnummer en Europoort vermelden

Informatie en aanmelden: Gerard van Santvoort, 06-53166610 of gptm.vansantvoort@outlook.com

Maximaal 30 deelnemers.

Dagtocht naar drie Stormvloedkeringen in Europoort