Activiteitencommissie

De activiteitencommissie coördineert en activeert alle clubs binnen HEVO. Ieder lid van deze commissie heeft een aantal clubs onder zich. U vindt deze coördinatoren bij de betreffende activiteiten.

Jos van Raak
06-42282770
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheercommissie

De beheercommissie regelt het beheer en de bemensing van De Ontmoeting. Voor het reserveren van een zaal of vergaderruimte, eventueel met hapjes en drankjes, neem contact op met info@hevorosmalen.nl.

Cees Franssen
06-53994808
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangenbehartiging

De commissie heeft 2 taken: individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging. Het gaat dan in de eerste plaats om het informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor ouderen. Naast persoonlijke gesprekken en trajecten worden er voor iedereen gratis toegankelijke informatiebijeenkomsten georganiseerd. Belt u 06-53279098 dan krijgt u één van de ouderenadviseurs aan de lijn.

Hans van de Griendt
06-19175804

Bezorgers HEVO Magazine

De bezorgers vormen een belangrijke schakel in de communicatie tussen HEVO- bestuur en de leden. Zij bezorgen het eigen blad HEVO Magazine. HEVO prijst zich gelukkig met deze enthousiaste vrijwilligers. Voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met de coördinator.

Carla Couwenberg
06-27177478
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie bij HEVO. De Commissie beoogt daarbij optimaal gebruik te maken van alle voor HEVO beschikbare media waarbij eigenheid van het medium én samenhang van alle gebruikte media belangrijk zijn. Onderlinge afstemming en elkaar versterken zijn daarbij uitgangspunten.

Tonny van Raaij
06-10167198
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Cultuur

Organiseert incidentele activiteiten op genoemde terreinen. Het kan dan gaan om lezingen, excursies, museumbezoek, uitvoeringen, tentoonstellingen enz.. iedere maand wordt in PERRON-3 een film geprogrammeerd.

Mecheline Heijmans

Commissie Omzien

Het doel van deze commissie is het bevorderen van het welzijn van HEVO-leden die, al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare positie verkeren. Bijvoorbeeld door ziekte, mobiliteitsverlies of het verlies van een partner. De commissie kent momenteel een werkgroep ziekenbezoek en een werkgroep rouwbegeleiding.

Jenny van Rooij
073-5213732
Janny Heuveling
073-5212420

Commissie Zingeving

Deze commissie verzorgt inhoudelijk de Kerst- en Paasviering. Door het jaar heen worden verschillende lezingen en bijeenkomsten georganiseerd over facetten van zingeving. Ieder jaar worden ook cursussen filosofie georganiseerd.

Jan Jansen
06-51313707
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert festiviteiten voor zowel leden als niet-leden, specifiek gericht op senioren. Vaak zijn het jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Carnavalsfeest voor senioren, de Kerstviering of de opfriscursusrijvaardigheid.

Jos van Raak
06-42282770
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactie HEVO Magazine

HEVO-Magazine verschijnt 8 keer per jaar. Redactieleden, columnisten en een aantal vaste 'leveranciers' schrijven daarvoor artikelen. Dat gebeurt onder meer op basis van ideeën van leden. Ook is er aandacht voor komende activiteiten en evenementen. Verder kan iedereen kopij aanleveren voor zover die betrekking heeft op HEVO of het belang van HEVO-leden. De redacties van website, nieuwsbrief en magazine beoordelen in welk medium aandacht besteed wordt aan die kopij.

Ad van der Donk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert jaarlijks zowel meerdaagse reizen als eendaagse uitstapjes. Er wordt altijd samengewerkt met erkende touroperators. Dit jaar staan bijvoorbeeld reizen naar Rusland en Oostenrijk op het programma maar ook een dagtrip naar Urk en een dagreis naar de musical Mama Mia met afsluitend diner.

Diny Voets
06-10843040
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaatscommissie

De commissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij de ledenadministratie en de bestuurlijke taken. Leden van de secretariaatscommissie notuleren ook vergaderingen van het bestuur, bestuur met commissies en bestuur met clubs.

Peter de Leeuw
073-5215268
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsorcommissie

Het is de taak van de sponsorcommissie om extra gelden voor HEVO te verwerven. Daar kunnen dan extra activiteiten uit worden betaald of extra investeringen door worden gedaan. Er wordt een beroep gedaan op fondsen, bedrijven en particuliere donateurs. Het gaat dan vaak om specifieke doelen, activiteiten of evenementen.

Tonny van Raaij
06-10167198
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.