SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN

Twee prominente HEVO-leden overleden

 

In de nacht van zaterdag op zondag is Loet Buis, erelid van onze vereniging, overleden. Lout was onze voorzitter van 1995 -als opvolger van Jos de Letter- tot 2007. Hij heeft in zijn bestuursperiode gezorgd voor een bij de groei van onze vereniging passende organisatie. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1650 leden. Ook was hij de initiator achter het besluit in 2000 om de sociëteit aan de Azaleastraat en ondergrond voor Є 1 te verkopen aan Kleine Meierij. Daardoor kon na vele jaren van planvorming en overleg in 2012 daar De Ontmoeting worden gerealiseerd. In 2007 droeg hij de voorzittershamer over aan Jan Jansen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Lout vanwege zijn grote verdiensten voor HEVO erelid. Lout beef daarna actief binnen HEVO. Hij was voorzitter van de HEVO-club Sportief Rosmalen 55+ waar hij zelf ook elke week mee sportte. Op dinsdagmiddagen was hij in De Ontmoeting present bij de schakers. Lout was jaren lang, onder andere als voorzitter van het kringbestuur, bestuurlijk actief binnen de Unie-KBO. Na de afsplitsing was hij binnen HEVO een warm pleitbezorger van KBO-Brabant. Vanwege zijn verdiensten voor de KBO kreeg hij in 2011 de gouden speld met briljant. De uitvaart van Lout Buis is aanstaande zaterdag om 14.00 uur in de abdij van Heeswijk.

 

Op 14 oktober overleed een ander prominent lid van onze vereniging, Jan Hoofs. Ook hij was jarenlang bestuurslid van onze vereniging. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de realisering in 1993 van de eerste eigen sociëteit aan de Azaleastraat. Met zijn echtgenote heeft hij daar de eerste jaren de rol van beheerder vervuld. Jan was in die jaren -letterlijk en figuurlijk- “de evenementencommissie”. In zijn eentje organiseerde hij menig feest, zoals het 50- en 55-jarig jubileum van HEVO en de “dag van de ouderen”. Hij slaagde er ook in om HEVO op verschillende manieren goed voor het voetlicht te brengen. Hij bedacht vele acties om leden te werven. Gezien de groei van het ledental met succes. En als we weer een mijlpaal hadden bereikt met het 1000ste of 1500ste lid zorgde Jan er voor dat dat publiekelijk aandacht kreeg. In 2007 stopte hij met zijn bestuurlijk werk voor HEVO. De laatste jaren kennen we Jan van de organisatie van de rijbewijskeuringen, samen met dokter Damen. Afgelopen vrijdag kreeg hij nog bloemen van HEVO omdat hij tien jaar geleden was gestart met deze keuringen. Jan stond ook aan de wieg van de BROEM-cursus, nu de opfriscursus rijvaardigheid. In 2009 kreeg Jan de zilveren KBO-speld uitgereikt voor zijn vele werk voor onze vereniging. In 2014 besloot het bestuur om geen ereleden meer te benoemen maar leden met een bijzonder grote verdienste voor onze vereniging te honoreren met de titel Lid van Verdienste. Jan viel de eer te beurt om nog in hetzelfde jaar -als eerste in de rij- benoemd te worden tot Lid van Verdienste. Van Jan wordt afscheid genomen op vrijdag 20 oktober om 10.00 uur in het crematorium aan de Oude Baan.

 

Wij wensen de familie van Lout en Jan veel sterkte toe bij het verlies van deze markante persoonlijkheden.

Peter de Leeuw, secretaris

 

 

Stadsbestuur eert HEVO Rosmalen met sociale penning van ‘s-Hertogenbosch

Op donderdag 12 oktober 2017 heeft locoburgemeester Paul Kagie de sociale penning van ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan HEVO Rosmalen. De uitreiking vond plaats bij de afsluiting van een middagsymposium ter ere van het 65-jarig bestaan van HEVO in Perron-3 in Rosmalen.

 

Lees verder

Klik hier voor de foto's

 

Angst; waar zijn we bang voor? Waar heb ik angst voor?
Hoe er mee om te gaan?

 

De vraag werpt zich op hoe kan ik omgaan met mijn angst. Kan ik er een beetje van verlost worden? Kan ik het wat meer loslaten? Hoe kan ik beter omgaan met het onvoorziene, hoe kan ik het niet beïnvloedbare beter hanteren?
Een van de mogelijkheden is misschien je te concentreren op het hier-en-nu. Leven bij de dag, niet in het verleden en niet in de toekomst.

Er zijn vast nog wel andere mogelijkheden om beter om te gaan met angst. Die willen we met elkaar verkennen en bespreken op deze themabijeenkomst.
Hiervoor nodigen wij u op vrijdag 10 november 2017 bij HEVO, in de grote zaal van De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, Rosmalen. Aanvang 10.00 – Sluiting 12.00 uur.

Lees Verder

 

 

 

ZONDAG 5 NOVEMBER: Senioren contactmiddag in De Ontmoeting

In de maand november gaan we terug naar onze tienertijd. Op zondagmiddag draait Hans Bender weer oude singles, op de muziek kunt u heerlijk weg zwijmelen bij herinneringen aan de goede oude tijd. U mag zelf ook oude plaatjes meebrengen, zodat deze weer eens gedraaid worden en u uw lievelingsliedje op deze middag kunt delen met vele anderen. Er mag zelfs gedanst worden.

U hoeft geen lid van HEVO te zijn om een leuke middag te hebben en de toegang is gratis. Een kop koffie/thee kost slechts € 1,=.

De Ontmoeting is open vanaf 14.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. Wij ontvangen u graag als gast op zondag 5 november. Voor info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.

 

HEVO ziekenbezoekgroep van start: is dat iets voor u ?

Seniorenvereniging HEVO is een vereniging van veelal actieve senioren. Maar wat als een lid door ziekte of gebreken blijvend niet meer actief kan zijn?

Vanouds was er de commissie Lief en Leed die dan zorgde voor een bloemetje of een bezoekje. Maar het aantal leden stijgt en daarmee ook het aantal leden dat op enig moment gedwongen met zijn/haar activiteiten moet stoppen.

Lees verder.....

 

HEVO-werkgroep rouwbegeleiding van start: is dat iets voor u ?

Het kan ons allemaal gebeuren: het verlies van een partner of een ander geliefd iemand.
Totaal onverwacht of al lang voorzien, het verdriet is vaak moeilijk te dragen.
Na alle drukte en hartelijk medeleven komt de stilte. Dan is het fijn als er iemand

met begrip voor uw situatie bij u langs komt. Want er is nog zoveel te vertellen.
HEVO start dit najaar onder auspiciën van de nieuwe commissie Omzien met een

werkgroep Rouwbegeleiding. Voor deze werkgroep zoeken we 6 vrijwilligers.Lees verder...

 

>>AANMELDEN NIEUWSBRIEF HEVO<<

 

Deze krijgt u wekelijks per

 

mail

toegestuurd