SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN

Conferentie Kwetsbare Ouderen in Beeld

  Seniorenvereniging HEVO bestaat dit jaar 65 jaar. Een jaar met allerlei feestelijke evenementen maar ook een jaar van bezinning op onze functie en onze rol in het sociaal-cultureel leven van ouderen. In uw omgeving hoort en leest u vast ook vaak over kwetsbaarheid en eenzaamheid bij ouderen. Er worden veel onderzoeken, rapporten, theorieën over gepubliceerd. Ook binnen HEVO worden we geconfronteerd met allerlei vragen op het terrein van kwetsbaarheid en eenzaamheid bij ouderen. Vraagt u zich ook wel eens af of en hoe u deze problematiek vóór kunt zijn en wat u zelf, onze vereniging en onze clubs op dit gebied in de praktijk van alledag kunnen dóen? Sámen met u en met maatschappelijke organisaties in Rosmalen willen wij doordenken over dit vraagstuk en bezien of we met elkaar praktische handvatten en stappen kunnen vinden en formuleren om verder te komen. Op donderdag 12 oktober organiseren we daarom de werkconferentie “kwetsbare ouderen in beeld”. Het doel van de conferentie is om gezamenlijk te komen tot een meer helder beeld van de kwetsbare oudere maar vooral hoe we gezamenlijk kunnen bereiken dat ze blijven deelnemen aan de samenleving. Waar vinden en versterken we elkaar in de praktijk van alledag. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen. In de >>brochure<< vindt u informatie over de achtergrond van de conferentie en het programma. U kunt zich aanmelden via de aanmeldingsstrook achter op de brochure of op info@hevorosmalen.nl. Wij verwelkomen u graag op 12 oktober aanstaande!   Carel van den Heuvel, voorzitter HEVO  

Vervolgbijeenkomst Laudato Si’

November verleden jaar sprak monseigneur Gerard de Korte in Goirle over de pauselijke encycliek Laudato Si’. De werkgroep Identiteit en Zingeving van KBO-Brabant organiseert een vervolgbijeenkomst op vrijdag 22 september. Lees verder …….

ZONDAG 1 OKTOBER: SENIOREN CONTACTMIDDAG IN DE ONTMOETING

‘Het dak gaat eraf’ wordt wel eens gezegd, maar dit gaat zeker gebeuren op zondag 1 oktober tijdens het optreden van het koor Rond en Blond. Dit koor bestaat uit 60 zangers en zangeressen en beschikt over een uitgebreid repertoire. Het belooft dan ook spektakel te worden in de Ontmoeting . Ook al bent u geen lid van HEVO, u bent van harte welkom. En niet onbelangrijk: de ouderen contactmiddagen zijn gratis toegankelijk. Wij ontvangen u graag als gast. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.  

HEVO 65 Muziekfeest

Met cabaretier Mark van de Veerdonk, popkoor en bigband ! HEVO 65 jaar, maar springlevend: reden om eens flink uit te pakken. Daarom kunt u op zondag 15 oktober in Perron-3 genieten van cabaretier Mark van de Veerdonk, Popkoor Tune uit Rosmalen en Bigband Schijndel. Er is een middagvoorstelling om 13.30 uur en een avondvoorstelling om 19.00 uur. >>lees verder<<  

ZONDAG 5 NOVEMBER: Senioren contactmiddag in De Ontmoeting

In de maand november gaan we terug naar onze tienertijd. Op zondagmiddag draait Hans Bender weer oude singles, op de muziek kunt u heerlijk weg zwijmelen bij herinneringen aan de goede oude tijd. U mag zelf ook oude plaatjes meebrengen, zodat deze weer eens gedraaid worden en u uw lievelingsliedje op deze middag kunt delen met vele anderen. Er mag zelfs gedanst worden. U hoeft geen lid van HEVO te zijn om een leuke middag te hebben en de toegang is gratis. Een kop koffie/thee kost slechts € 1,=. De Ontmoeting is open vanaf 14.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. Wij ontvangen u graag als gast op zondag 5 november. Voor info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.  

HEVO ziekenbezoekgroep van start: is dat iets voor u ?

Seniorenvereniging HEVO is een vereniging van veelal actieve senioren. Maar wat als een lid door ziekte of gebreken blijvend niet meer actief kan zijn? Vanouds was er de commissie Lief en Leed die dan zorgde voor een bloemetje of een bezoekje. Maar het aantal leden stijgt en daarmee ook het aantal leden dat op enig moment gedwongen met zijn/haar activiteiten moet stoppen. >>Lees verder<<  

HEVO-werkgroep rouwbegeleiding van start: is dat iets voor u ?

Het kan ons allemaal gebeuren: het verlies van een partner of een ander geliefd iemand. Totaal onverwacht of al lang voorzien, het verdriet is vaak moeilijk te dragen. Na alle drukte en hartelijk medeleven komt de stilte. Dan is het fijn als er iemand met begrip voor uw situatie bij u langs komt. Want er is nog zoveel te vertellen. HEVO start dit najaar onder auspiciën van de nieuwe commissie Omzien met een werkgroep Rouwbegeleiding. Voor deze werkgroep zoeken we 6 vrijwilligers. >>Lees Verder<< >>AANMELDEN NIEUWSBRIEF HEVO<<   Deze krijgt u wekelijks per   mail

toegestuurd