SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN

KanVoorzitter_03 (2)didaat voor voorzitterschap

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter, de opvolger van Jan Jansen die in mei terugtreedt, heeft resultaat gehad.
Jan Jansen heeft vandaag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen melden dat HEVO-lid Carel van den Heuvel (71) zich bereid heeft verklaard om Lees meer  

 

 

 

 

Senioren: Beweeg mee(r)!: Fittest voor alle 65 plussers van ’t Ven en Centrum Rosmalen.

sport

Hebt u altijd al willen weten hoe fit u bent? Of hebt u altijd al iets aan uw fitheid willen doen? Dan is deze test iets voor u!

Op zaterdag 11 februari 2017 (vanaf 10.00 uur) organiseren Sport Alliantie Rosmalen, HEVO en de Gemeente ’s-Hertogenbosch een Fittest voor alle 65Plussers uit de wijken ’t Ven en Rosmalen Centrum. Studenten van Fontys Sporthogeschool ondersteunen deze dag. De fittest wordt gehouden in de sportzaal van Kindcentrum aan de Mimosastraat.

Tijdens de test staat uw fitheid centraal. Uw BMI wordt berekent en uw bloeddruk wordt gemeten. Maar ook testen we o.a. uw oog-handcoördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Dit alles wordt met u nabesproken en u krijgt deskundig advies.

Na de Fittest is er ruimte om uit een breed beweegaanbod te kiezen. Dit aanbod is zo veel mogelijk dicht bij u in de buurt. Gelijk aan de slag voor uw gezondheid of voor de gezelligheid!

Alle 65-plussers uit deze wijken hebben een persoonlijke uitnodiging via de post met een inschrijfformulier gekregen. U kunt zich ook aanmelden via info@sportalliantierosmalen.nl

Deelname aan de Fittest kost € 7,50 euro. Vooraf aanmelden is verplicht.

 

 

 

Voorbereiding beleidsplan 2017-2020

Zoals bekend bereidt het bestuur het beleidsplan 2017-2020 voor. Het conceptbeleidsplan is bijna klaar. Al eerder heeft het bestuur aangegeven dat het het concept wil bespreken met de commissieleden en met de besturen van de clubs. Gelet op de aantallen doen we dat in twee bijeenkomsten. Op dinsdagavond 24 januari om 19.30 uur wordt het conceptbeleidsplan voorgelegd en besproken met de commissieleden in De Ontmoeting. De clubbesturen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdagavond 7 februari om 19.30 uur. Voor de bespreking van het concept worden op de avond groepen gevormd die elk een aantal hoofdstukken bespreken. Daarna worden plenair de opmerkingen doorgenomen en besproken.

Na de bespreking met de commissieleden en clubbesturen stelt het bestuur het concept vast en legt het ter vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering op 2 mei, 14.00 uur.

 

Nieuwjaarsreceptie 2017

Klik op de foto voor meer.

Image00027

 

Samenstelling bestuur HEVO.

We hebben we twee kandidaat-bestuursleden erbij. Lidy Verdegaal en Piet Spierings gaan het bestuur versterken. De komende maanden bieden hun de kans om te kijken of het bestuurswerk bevalt. Zo ja, dan worden beiden in de algemene ledenvergadering 2017 voorgedragen voor benoeming. Lees meer…..

 

Wie gaat voor de tentoonstellingen in De Ontmoeting zorgen?

De Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie organiseert activiteiten op het gebied van ontspanning en educatie. De Commissie programmeert een keer per maand een film (bij PERRON-3), ze organiseert leeskringen, lezingen, excursies. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in De Ontmoeting. Lees meer.

 

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF HEVO

 

Deze krijgt u wekelijks per

 

mail

toegestuurd

 

 

 

Mooie beelden van ons dorp.