Wie wordt HEVO-vrijwilliger van het jaar 2021?

U kunt uw favoriete vrijwilliger nu nomineren

Wie is voor u de vrijwilliger van het jaar 2021? Ook dit jaar willen we weer de Vrijwilliger van het jaar benoemen. Dat doen we op basis van voordrachten van de leden. Een onafhankelijke jury maakt vervolgens de keuze tot voordracht van 3 genomineerden.

Wie zijn bij HEVO vrijwilliger?

De bezorgers van HEVO- Magazine, de gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, de leden die regelmatig mee schoonmaken, leden van commissies, het bestuur en de leden die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de vele clubs.

Hoe komen we tot de aanwijzing van de Vrijwilliger van het jaar?

Leden, commissies, clubs, iedereen kan een lid voordragen. In uw voordracht geeft u aan waarom u vindt dat juist die persoon (of personen) het verdient (verdienen) om Vrijwilliger van het jaar te worden. Van een kandidaat wordt verwacht dat zij of hij, voor of achter de schermen, een bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging.

Bijvoorbeeld:

  • Hij of zij heeft een positieve verandering in gang gezet binnen de vereniging (of binnen een club) en/of een belangrijke bijdrage verleend (of doet dat nog steeds) aan het slagen van een project of activiteit?
  • Kandidaat verricht al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk binnen HEVO of binnen een club van HEVO.
  • Kandidaat heeft met het vrijwilligerswerk de saamhorigheid bevorderd.

Maar u kunt zelf ook een reden bedenken.

Wat is de taak van de jury?

De jury maakt uit de voordrachten een selectie van 3 genomineerden. De jury heeft de ruimte om ook zelf kandidaten in te brengen. Tijdens het vrijwilligersfeest mogen de aanwezige HEVO-leden uit de 3 genomineerden de Vrijwilliger van het Jaar 2021 kiezen. De jury bestaat dit jaar uit Ad Kuijpers (namens Rieky, de vrijwilliger van het jaar 2020), Paul Scholten (genomineerd in 2020) en Angèle van Beckhoven.

De procedure

U kunt kandidaten (met motivering) tot 15 september 2021 opgeven bij Ad Kuijpers (ad.kuijpers.1@gmail.com). U kunt ook een briefje (gesloten envelop) op zijn naam in de brievenbus doen bij De Ontmoeting. Met de namen van de kandidaten wordt vertrouwelijk omgegaan.

Wie wordt HEVO-vrijwilliger van het jaar 2020? • Wie wordt HEVO-vrijwilliger van het jaar 2021?