Vanaf 14 juni is De Ontmoeting weer open

Lees eerst onderstaand protocol voor u naar de Ontmoeting gaat

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons gebouw moeten sluiten. Dat vonden we niet leuk maar was nodig omdat bij HEVO de gezondheid van onze leden bovenaan staat. Vanaf 5 juni zijn de landelijke en lokale "coronamaatregelen" versoepeld. Daarom kunnen we onze leden vanaf 14 juni weer de ruimte geven om elkaar te ontmoeten. We blijven daarna open, dus geen vakantiesluiting. Maar veilig opengaan kan alleen als we ons allemaal aan de regels houden. Daarom is een protocol opgesteld.

De basisregels van het RIVM zijn:

 • geen handen geven of knuffelen;
 • regelmatig handen wassen;
 • bij het binnengaan van het gebouw mondkapje dragen en handen desinfecteren. Zodra je in de zaal bent of in de bar zit, mag het mondkapje af. Bij verlaten van het gebouw (en bij het naar het toilet gaan) moet het mondkapje weer op.
 • 1,5 meter afstand houden;
 • heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, moeilijk ademen of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Pas als iemand 24 uur geen klachten meer heeft mag hij/zij weer naar buiten en deelnemen aan activiteiten.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?

 • We geven ruimte aan de clubs/commissies om activiteiten te organiseren.
 • De richtlijnen per 5 juni geven aan dat zelfbediening in de bar niet is toegestaan. Dat betekent dat voor consumpties in de zalen een lijstje van gewenste drankjes wordt ingeleverd bij de gastvrouw/gastheer die vervolgens op het afgesproken tijdstip de drankjes in de zaal zet. In de bar vraagt de gastvrouw/gastheer wat u wilt drinken en brengt het aan uw tafeltje. Afrekenen in de bar zoveel mogelijk met pin.
 • We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving voor zichzelf en de anderen. We vragen ook de medewerking van de gebruikers bij de uitvoering van maatregelen.

Praktische regels.

 • De activiteiten in bar en zalen blijven gescheiden. In het gebouw hanteren we zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Voor alle activiteiten komt u via de hoofdingang binnen. U verlaat het gebouw via de nooduitgangen. Na afloop van een activiteit in de zaal mag u naar de bar, maar dan weer buitenom via de hoofdingang naar binnen.
 • De garderobe mag niet worden gebruikt. Jassen/tassen gaan dus mee in de zaal waar uw activiteit plaatsvindt.
 • Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de clubs dan wel van een commissie van HEVO. Elke club/commissie wijst een verantwoordelijke aan voor de gang van zaken.

De betreffende verantwoordelijke:

 • heet de bezoekers/deelnemers welkom en vraagt of hij/zij verkoudheidsklachten heeft. Bij klachten wordt de betreffende persoon de toegang geweigerd.
 • informeert de bezoeker/deelnemer over de hygiëne en verdere maatregelen
 • haalt op een lijst met de naam en telefoonnummer van de clubleden (club zorgt zelf voor ledenlijsten) door wie niet aanwezig was (of maakt lijst met wie wel aanwezig was). Deze lijst wordt na afloop afgegeven aan de gastvrouw/gastheer. Dit is vereist voor het geval contactonderzoek noodzakelijk is. HEVO meldt zich bij de GGD bij meer dan één ziektegeval (mogelijke corona-besmetting)
 • ziet toe op het naleven van alle maatregelen waaronder de 1,5 meter regel. Wanneer in de ruimte de 1,5 meter regel niet meer in achtgenomen kan worden verzoekt de verantwoordelijke de laatstkomende(n) de ruimte te verlaten.
 • Wanneer een deelnemer gedurende de activiteit corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens verzoekt de verantwoordelijke de persoon onmiddellijk naar huis te gaan.
 • Incidentele bezoekers worden ontvangen door de gastvrouw/gastheer en volgen ook bovenstaand protocol.
 • Voor de gebruikers van de grote zaal of spiegelzaal/kleine zaal kan koffie/thee/drankjes worden verzorgd. Eén persoon van de groep (club/commissie) is verantwoordelijk voor het opnemen van de gewenste consumpties, het innen van de gelden (contant betalen) en het doorgeven van de bestelling plus betaling aan de gastvrouw/gastheer. Daarbij wordt aangegeven op welk tijdstip de consumpties gewenst worden.

Er gelden tijdelijk andere prijzen: Alle koffies Є 1,00, frisdranken Є 1,50, chocomel Є 2,00 en wijn, bier Є 2,00 en speciaal bier Є 2,50.

De consumpties worden genuttigd in de zaal waar de activiteit plaatsvindt. Na afloop kan met een beperkt gezelschap gezellig met elkaar in de bar iets gedronken worden.

 • Na afloop van de activiteit zorgt de club dat in overleg met de verantwoordelijke gebruikte materialen gereinigd worden. Er staan desinfecteermiddelen daarvoor klaar.
 • Het gebouw kent een ingebouwd ventilatiesysteem. Tijdens een activiteit moeten de nooddeuren open staan. De airco mag niet aan.
 • Het schoonmaakbedrijf voert dagelijks het reguliere schoonmaakwerk uit met extra nadruk op desinfectie.

Barruimte

 • De biljarters maken gebruik van de stoelen in de biljartruimte en van de paarse stoelen aan de leestafel. In het bargedeelte is nog een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Te bereiken via de hoofdingang. De barkrukken mogen op grond van de landelijke richtlijnen nog niet worden gebruikt. Wanneer alle stoelen bezet zijn wordt u verzocht de ruimte te verlaten. Ook in het bargedeelte wordt u bediend door de gastvrouw/gastheer.
Vanaf 14 juni is De Ontmoeting weer open