Fietsbridgedrive wordt uitgesteld

Misschien september en anders volgend jaar

‘De geplande fietsbridgedrive op 19 juni 2021 gaat, om begrijpelijke redenen, niet door. We blijven optimistisch en kijken of we eind september nog kunnen starten. Zoniet dan wordt het juni 2022. Als er meer bekend is laten we dat zo snel mogelijk weten,

Tini Kurvers, Tonny van Raaij, Paul Rambags.’

Fietsbridgedrive wordt uitgesteld