Wijziging in data expositie

Een leuke expositie van HEVO leden

De expositie in Annenborch van de HEVO-leden zoals opgenomen in HEVO-Magazine april van 3 mei t/m eind juni

wordt vanwege de corona maatregelingen definitief verplaatst naar
‘van 1 juni tot en met 29 juli 2021’.

Wijziging in data expositie