Het Seniorenplatform adviseert met een notitie

waarin een onderbouwd seniorenbeleid wordt aanbevolen

Het seniorenplatform (waar HEVO ook inzit) heeft een brief naar alle politieke partijen in Den Bosch gestuurd met daarin suggesties voor het opstellen van het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Vanzelfsprekend suggesties die met seniorenbeleid te maken hebben.

Persbericht

 

Het Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch adviseert Bossche politieke partijen

 

Het Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch, een platform van seniorenorganisaties in Den Bosch, komt op voor de belangen van de senioren in deze gemeente. In 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de politieke partijen bij het schrijven van hun programma oog hebben voor de positie en belangen van de ouderen in Den Bosch en in hun programma een seniorenbeleid opnemen. Daarom heeft het Seniorenplatform alle politieke partijen in Den Bosch een brief gestuurd met adviezen voor het opnemen van een seniorenbeleid in het partijprogramma. Over de inhoud van de brief wil het platform met alle partijen in gesprek. Bovendien zal het platform in het voorjaar van 2022 een debat met de politieke partijen organiseren.

 

In de brief laat het platform zien dat het aantal senioren in Den Bosch nu al groot is en in de komende raadsperiode nog fors zal toenemen. Daarnaast zal ook de leeftijd van die grote groep senioren flink stijgen. Er is dus sprake van een dubbele vergrijzing. Zo zal in de komende 10 jaar het aantal inwoners van 65 jaar en ouder in de gemeente met ruim 10% stijgen, terwijl de levensverwachting in diezelfde periode stijgt van 81 naar 86 jaar.
In de brief brengt het platform in beeld waar een seniorvriendelijke wijk en stad aan moeten voldoen en wie wat moet doen om zo’n wijk en stad te realiseren.

Daartoe zal de gemeente allereerst samen met de betrokken organisaties een integraal seniorenbeleid moeten ontwikkelen. Binnen dat beleid zal het moeten gaan over het realiseren van voldoende basisvoorzieningen en geschikte woonruimte om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Bij dit alles ziet het platform ook een opdracht voor zichzelf en de aangesloten seniorenorganisaties. Die organisaties vertegenwoordigen samen vrijwel alle georganiseerde senioren in de gemeente. In het platform, dat de opvolger is van de Seniorenraad, werken de seniorenorganisaties samen aan thema’s als “langer thuis wonen” en “de vervoers­mogelijk­heden binnen de gemeente”. Over deze thema’s onderhoudt het platform uitvoerig contact met de gemeente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijgaand vindt u het advies voor de politieke partijen met het begeleidend schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Seniorenplatform, de heer Wim Markerink, via info@seniorenraads-hertogenbosch.nl of telefonisch via: 06 12520477