Helaas….we moeten weer cancellen

De ALV, de ruilbeurs voor legpuzzels en de kerstman die een kerstattentie zou brengen moeten helaas vervallen of anders worden ingevuld.

We moeten al die prachtige, verbindende kerstacties laten vervallen. Ook de Digitale ALV kan niet doorgaan. Jullie snappen het al: de lockdown!

  • Over wat we dan wel doen met de ALV volgt nader bericht.
  • De ruilbeurs voor Legpuzzels zal wellicht later in het jaar nog kunnen plaatsvinden.
  • De kerstwensen en kerstattentie krijgen de leden tóch in de bus al is het niet door de Kerstman zelf.

Wij wensen iedereen, ondanks alle beperkingen, toch een heel warme en gezellige tijd toe. Op naar 2021. Dan wordt hopelijk alles weer normaal en zien we elkaar weer in De Ontmoeting.

Namens het bestuur van HEVO

Tonny van Raaij

Helaas….we moeten weer cancellen