HEFOTO, de fotoclub van HEVO

Hoe werkt het bij de fotoclub olv Ina Ploem

In het najaar van 2019 is een nieuwe club binnen de Hevo van start gegaan, een fotoclub met zeer enthousiaste leden, die de naam draagt: HEFOTO. In December hebben we een bestuurtje gevormd, waarvan ik,  Maria van Schayk,  de eer heb om voorzitter te zijn. Het bestuur bestaat uit drie leden: Karel Smits penningmeester, Clarissa Verwilst secretaris en ondergetekende.

De groep komt 1x per 2 weken bij elkaar, tot de sluiting door de coronacrisis, in de bestuurskamer van de Hevo en wordt begeleid door Ina Ploem, die afwisselende lessen in elkaar zet, opdrachten voor de volgende keer meegeeft en daaraan verbonden een fotobespreking organiseert. Regelmatig gaan we met de groep op pad om op locatie foto's te maken en zo nu en dan nodigt Ina een spreker uit die een bijzonder onderwerp komt uitleggen en laat zien wat je ermee kunt.

Het niveau van de fotografen loopt uiteen, maar dat is ook de kracht van onze groep: van elkaar kun je leren!! En je helpt elkaar!!

In de coronacrisis zijn we online doorgegaan, we krijgen opdrachten, sturen die naar Ina , die ze pp beoordeelt en eventueel verbeterpunten per mail verstuurt, daarna worden ze geplaatst op de site van de Googlefotopagina van Hefoto waardoor iedereen van de club ze kan zien!! Een erg leuk systeem dat ook in deze moeilijke tijd afleiding biedt en groepsbetrokkenheid.

Het ledenaantal van de groep is 13 en dat is ook direct het maximum! Wel is er een mogelijkheid om je op te geven bij Karel Smits: mailkarel@kpnplanet.nl  , je komt dan op de wachtlijst.  De contributie bedraagt € 7.50 per maand (muv juli/augustus wanneer er geen bijeenkomsten zijn).

We hopen natuurlijk z.s.m. weer bij elkaar te komen, maar tot die tijd werken wij thuis aan de opdrachten.  Momenteel bekijken we de mogelijkheden om via Zoom kennis en gegevens uit te wisselen.   Daarnaast orienteren we ons op Webinars over fotografie.

In de toekomst zullen wij per kwartaal (seizoen)  een of meer foto's  insturen om op de website te laten zien waar wij mee bezig zijn!

HEFOTO, de fotoclub van HEVO