Bericht van het bestuur

Informatie over ALV en nog meer….

Omdat er nog zoveel onzeker is hebben we moeten besluiten om de algemene ledenvergadering op 16 december om 14.00 uur digitaal te houden. Dat betekent dat u via een livestream met chatmogelijkheid kunt deelnemen aan deze vergadering.

In het HEVO-Magazine leest u hoe een en ander gaat. In een apart boekje vindt u de agenda en vergaderstukken. Die komen tzt ook op de website.

Het bestuur vraagt u dringend om zoveel mogelijk vooraf (kan tot en met 14 december) uw vragen en opmerkingen in te dienen bij de secretaris (info@hevorosmalen.nl). Dan kunnen die gebundeld worden per agendapunt en tijdens de vergadering worden beantwoord.

Het bestuur wenst u en de uwen fijne feestdagen. Die zullen dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren. Zo komen we normaal in het nieuwe jaar gezellig bij elkaar in De Ontmoeting. Dat zit er dit jaar niet in. Helaas wordt de doorgaans druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst gecanceld. We doen ons best om later in het jaar veel momenten te plannen waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Ondanks corona is ook dit jaar het ledental weer toegenomen. Begin oktober werd het 2700ste lid ingeschreven.

Peter de Leeuw, secretaris

Bericht van het bestuur