De Ontmoeting moet weer sluiten

Vanaf 14 oktober 17.00 uur sluit de Ontmoeting, voorlopig voor 4 weken

Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten om De Ontmoeting weer te sluiten.

Wij vallen met de bar onder de regels voor de horeca. We hebben wel bekeken of we de zalen kunnen openhouden omdat we weten hoe belangrijk de sociale contacten voor u zijn.

We merken overigens dat er bij leden terughoudendheid is om naar De Ontmoeting te komen. Waar de bedoeling van de maatregelen juist is om het aantal contactmomenten terug te dringen om zo het virus de kop in te drukken, is het openhouden -alles overwegende- niet verantwoord.

We vinden dat de risico’s voor uw gezondheid bij openblijven op dit moment zwaarder moeten wegen. De sluiting geldt voorlopig voor 4 weken.

We hopen dat deze sluiting voor een kortere periode zal zijn dan tijdens de eerste golf. We houden u op de hoogte.

Het stilleggen van de activiteiten (clubs, lezingen, cursussen, ook in SJV) geldt overigens ook voor alle nog geplande dagtochten.

De rijbewijskeuring aanstaande zaterdag, 17 oktober, gaat wel door.

Het bestuur

De Ontmoeting moet weer sluiten