De Ontmoeting blijft open!

Als u zich aan de regels houdt!

Het bestuur heeft bekeken wat de aangescherpte coronamaatregelen betekenen voor HEVO. Dat hebben we gedaan vanuit onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze leden.

Bij onze afweging hebben we op de eerste plaats gekeken of openstelling veilig kan voor onze leden. U moet zich binnen De Ontmoeting veilig kunnen voelen.

We hebben daarnaast ook gekeken naar het sociale aspect, de behoefte van veel leden juist nu aan contact met anderen.

De conclusie is dat we open kunnen blijven.

Alle activiteiten kunnen doorgaan, zowel die van de clubs als lezingen en cursussen. We vinden dat dat met alle maatregelen een veilige omgeving kan worden gewaarborgd. Maar dat legt ook een verantwoordelijkheid bij u, de leden.

Houdt u aan de regels zoals, 1,5 meter, handen wassen, niet komen als u zich niet goed voelt.

Inmiddels heeft het kabinet dringend geadviseerd in publieke ruimtes (waaronder ook De Ontmoeting valt) mondkapjes te dragen. Over de uitwerking van het advies is echter nog onduidelijkheid. Geldt het alleen bij binnenkomen of ook tijdens een activiteit in de kleine of grote zaal? Het bestuur wacht op die uitwerking en formuleert volgende week dinsdag een definitief standpunt. Voelt u zich veiliger met een mondkapje, aarzel dan niet. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Alleen zo houden we samen De Ontmoeting open!

De Ontmoeting blijft open!