HEVO reizen in het najaar 2020

Welke gaan wel door en welke reizen vervallen???

Door de Corona risico’s zijn dit jaar vrijwel alle reizen en dagtochten geannuleerd.

Een drietal dagtochten staan nog op de nominatie, het evenement Country & Christmas Fair zal naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan en twijfel bestaat eveneens over de buitenlandse reizen naar Israël en de kerstreis. Met de reisorganisaties vindt overleg plaats of deze reizen doorgaan, worden geannuleerd of worden verschoven naar 2021.

Voor de dagtochten gelden de volgende Corona-richtlijnen :

 • Bij het instappen worden de handen gedesinfecteerd met de daarvoor aanwezige hand-dispensers.
 • Draag de hele rit een mondkapje.
 • Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.
 • Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.
 • Stap in en stap uit via de middendeur.
 • Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit.
 • Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand achter elkaar vandaan.
 • Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.
 • Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen.
 • Loop niet door de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.
 • Het toilet van de touringcar blijft tijdens de rit gesloten.

De reisorganisaties volgen de hygiënemaatregelen van de overheid nauwgezet op en hebben het ingezette materieel zorgvuldig gereinigd. Zij zorgen ervoor dat de touringcars na elke rit worden gereinigd volgens het COVID19-schoonmaakprotocol.

Annulering dagtochten :

Anders dan in de reisvoorwaarden van HEVO aangegeven zijn voor de dagtochten annuleringsdata geformuleerd. Dit is nodig om duidelijkheid te hebben of een dagtocht door kan gaan. De annulering voor een dagtocht is kosteloos mogelijk tot de genoemde datum. Na de annuleringsdatum is géén annulering meer mogelijk en dient u de reiskosten te betalen. Als de reisorganisatie om een of andere reden zelf annuleert, dan worden de reeds betaalde bijdragen in zijn geheel gerestitueerd.

Dagtocht Tweede Maasvlakte : woensdag 14 oktober 2020

 • Annuleringsdatum : 1 oktober 2020

Dagtocht show Kaasboerin in Postel : dinsdag 10 november 2029

 • Annuleringsdatum : 26 oktober 2020

Dagtocht Lady’s Day : dinsdag 17 november 2020

 • Annuleringsdatum : 1 november 2020

Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met een van de leden van de reiscommissie.

HEVO reizen in het najaar 2020