De Ontmoeting gaat weer open

Vanaf 1 juli bent u weer welkom, maar.......eerst lezen

Protocol inzake openstelling De Ontmoeting.

 

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons gebouw moeten sluiten. Dat vonden we niet leuk maar was nodig omdat bij HEVO de gezondheid van onze leden bovenaan staat. De afgelopen tijd zijn de landelijke en lokale "coronamaatregelen" versoepeld. Wij willen daarom onze leden vanaf 1 juli de ruimte geven om elkaar te ontmoeten. (We blijven daarna open, dus geen vakantiesluiting.) Maar veilig opengaan kan alleen als we ons allemaal aan de regels houden. Daarom is dit protocol opgesteld.

 

De basisregels van het RIVM zijn:

geen handen geven
regelmatig handen wassen
1,5 meter afstand houden
heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, moeilijk ademen of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Pas als iemand 24 uur geen klachten meer heeft mag hij/zij weer naar buiten en deelnemen aan activiteiten.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?

We geven ruimte aan de clubs/commissies om activiteiten te organiseren. Helaas zijn bridge en zang (nog niet) mogelijk.
We gaan een groot deel van het meubilair opslaan om te kunnen zorgen voor de 1,5 meter afstand. In de barruimte blijven een beperkt aantal zitplaatsen over. Wanneer in de bar de 1,5 meter regel niet meer in achtgenomen kan worden verzoekt de gastvrouw/gastheer de laatst komende(n) de ruimte te verlaten.
Voor sommige activiteiten geven we om de 1,5 meter te kunnen realiseren extra ruimte door de wand tussen spiegelzaal/kleine zaal open te zetten.
We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving voor zichzelf en de anderen. We vragen ook de medewerking van de gebruikers bij de uitvoering van maatregelen.

Praktische regels.

Elke ruimte krijgt haar eigen in- en uitgang:
Voor de bar en biljartruimte gaat u binnen via de nooddeur op de hoek Kamperfoeliestraat/Tulpstraat. Tevens uitgang.
Voor de spiegelzaal (kleine zaal) gaat u naar binnen en buiten via de hoofdingang
Voor de grote zaal gaat u naar binnen en buiten via de nooddeur aan de achterzijde van het pand (bij het grasveldje)
De garderobe mag niet worden gebruikt. Jassen/tassen gaan dus mee in de zaal waar uw activiteit plaatsvindt.
Alle activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de clubs dan wel van een commissie van HEVO. Elke club/commissie wijst een verantwoordelijke aan voor de gang van zaken.
De betreffende verantwoordelijke:

heet de bezoekers/deelnemers welkom en vraagt of hij/zij verkoudheidsklachten heeft. Bij klachten wordt de betreffende persoon de toegang geweigerd.
laat de bezoeker/deelnemer de handen desinfecteren. Bij elke ingang staat desinfecterende handgel.
informeert de bezoeker/deelnemer over de hygiëne en verdere maatregelen
haalt op een lijst met de naam en telefoonnummer van de clubleden (club zorgt zelf voor ledenlijsten) door wie niet aanwezig was. Deze lijst wordt na afloop afgegeven aan de gastvrouw/gastheer. Dit is vereist voor het geval contactonderzoek noodzakelijk is. HEVO meldt zich bij de GGD bij meer dan één ziektegeval (mogelijke corona-besmetting)
ziet toe op het naleven van alle maatregelen waaronder de 1,5 meter regel. Wanneer in de ruimte de 1,5 meter regel niet meer in achtgenomen kan worden verzoekt de verantwoordelijke de laatstkomende(n) de ruimte te verlaten.

Wanneer een deelnemer gedurende de activiteit corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens verzoekt de verantwoordelijke de persoon onmiddellijk naar huis te gaan.

Incidentele bezoekers worden ontvangen door de gastvrouw/gastheer en volgen ook bovenstaand protocol.

Alleen de gebruikers van de bar/biljartruimte kunnen consumpties direct verkrijgen aan de bar. Liefst contactloos afrekenen.

Voor de gebruikers van de grote zaal of spiegelzaal/kleine zaal kan koffie/thee/drankjes worden verzorgd. Eén persoon van de groep (club/commissie) is verantwoordelijk voor het opnemen van de gewenste consumpties, het innen van de gelden (gepast betalen) en het doorgeven van de bestelling plus betaling aan de gastvrouw/gastheer. Daarbij wordt aangegeven op welk tijdstip de consumpties gewenst worden.

 

Er gelden tijdelijk andere prijzen: Alle koffies Є 1,00, frisdranken Є 1,50, chocomel Є 2,00 en wijn, bier en speciaal bier Є 2,00.

 

De consumpties worden genuttigd in de zaal waar de activiteit plaatsvindt. Er kan dus helaas niet (gelet op de ruimte) na afloop gezellig met elkaar in de bar iets gedronken worden.

 

Na afloop van de activiteit zorgt de club dat alle gebruikte materialen overeenkomstig de met de activiteitencommissie gemaakte afspraken gereinigd worden. Bij dans- en beweegactiviteiten in de grote en kleine zaal wordt ook de vloer gereinigd. Er staan desinfecteermiddelen daarvoor klaar.

Maak alleen gebruik van het toilet in hoge nood. Dames maken gebruik van het invalidentoilet, de heren van het herentoilet (max. een gebruiker). Reinig na afloop kraan en deurklinken. Er staat daarvoor een spray klaar.

Het gebouw kent een ingebouwd ventilatiesysteem. De buitendeuren blijven open voor extra ventilatie. De airco mag niet aan.

De gastvrouw/gastheer reinigt periodiek de klinken van de deuren. Het schoonmaakbedrijf voert dagelijks het reguliere schoonmaakwerk uit met extra nadruk op desinfectie.

Het bestuur

Juni 2020

De Ontmoeting gaat weer open
De Ontmoeting gaat weer open