Uittip!- Ons kan niets gebeuren, theatervoorstelling over dementie

In Perron 3, 10 december 20.00 uur

“ONS KAN NIKS GEBEUREN”
Een theatervoorstelling over wat dementie teweeg kan brengen
Geschreven en gespeeld door Jan Rauh en Helma Giebels Regie: Trudy
Schambergen
Rauh&Giebels Theatermakers (Jan en Helma) speelden hun eerste voorstellingen
van “Ons kan niks gebeuren” in september 2017 in PERRON-3. Ruim 2 jaar en
zo’n 80 voorstellingen later is de cirkel rond: ook de laatste voorstelling
is te zien in PERRON-3 op
10 DECEMBER 2019 OM 20.00 UUR
De tournee door het land is uiterst succesvol verlopen (veel meer
voorstellingen dan ze hadden kunnen voorzien!) en prachtige reacties over de
impact. Ook de nabesprekingen met het publiek werden als zeer zinvol
ervaren. Mede hierdoor hebben ze de ziekte dementie en de gigantische
problemen van de mantelzorger duidelijk onder de aandacht kunnen brengen.
Een op de vijf mensen zal een vorm van dementie krijgen. Ondanks de veelheid
aan informatie, boeken en films wordt men toch nog vaak overvallen door de
problematiek en de consequenties van deze ziekte én hoe daarmee om te gaan.
Menselijk contact is van levensbelang voor patiënt en mantelzorger. Wat als
we de contactsleutel kwijt zijn? Als de logica is verdwenen en de vertrouwde
woorden hun inhoud hebben verloren; dan wordt het zoeken. De lichaamstaal en
de taal van de emotie, gebaseerd op afstemming, respect en rust blijven
over.
De regisseur en de spelers/producenten van dit stuk hebben zich
gespecialiseerd in een benaderingswijze voor mensen die lijden aan dementie.
Contact maken met mensen in verschillende stadia van dementie was jarenlang
hun opdracht.
In de voorstelling 'Ons kan niks gebeuren' worden Paul en Janine
geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie. Een
onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Met ongeloof, angst,
boosheid en om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor; tot het
verval compleet is. Opname in een verpleeghuis is onbespreekbaar….
De voorstelling is in het bijzonder geschikt voor iedereen die te maken
heeft of krijgt met mensen die lijden aan dementie zoals mantelzorgers,
vrijwilligers en (zorg)professionals. Ondanks het serieuze onderwerp beloven
de spelers ook een lach. Aansluitend aan de voorstelling wordt er een
nabespreking gehouden.

Lees verder
Uittip!- Ons kan niets gebeuren, theatervoorstelling over dementie