Overgangsregeling met VGZ afgesloten!!!

 In 2020 gelden voor HEVO dezelfde voorwaarden als voor KBO-Brabant

In het magazine van december staat een artikel over zorgverzekeringen en kortingen.

Over VGZ schrijven we: “dat we hier te maken hebben met een vervelende niet te voorziene samenloop van zaken. Behalve met de verandering van de wetgeving, worden we hier namelijk ook geconfronteerd met het feit dat VGZ net nu de collectiefkortingen met de individuele seniorenorganisaties in Noord-Brabant gecentraliseerd heeft.

Dat betekent dat VGZ nu een exclusieve deal gemaakt heeft met KBO-Brabant, waar wij door ons vertrek daar, geen gebruik van kunnen maken.

We verwachten op termijn als HEVO een collectiefkorting met VGZ te kunnen regelen maar dat kan niet op zo’n korte termijn dat dat geldt voor 2020. Dat kan voor sommige leden dus kortingsproblemen opleveren. Op het moment dat de kopij voor dit decembernummer ingeleverd moest worden, zijn we hierover nog met VGZ in gesprek. Als daar nog relevante informatie uit voortkomt, nemen we die op in de digitale nieuwsbrief”.

Die tekst was gebaseerd op datgene dat we toen wisten. Inmiddels hebben we met de directie van VGZ afgesproken dat zij 2020 zien als een overgangsjaar. In dat jaar behouden onze leden die bij VGZ aangesloten zijn de rechten die in de polis van 2020 opgenomen zijn. Daarin verandert dus niets. Onze leden houden dus dezelfde voorwaarden als de leden van KBO-Brabant.

In de loop van 2020 gaan we met VGZ in gesprek over een mooie regeling voor onze leden in de toekomst.

Overgangsregeling met VGZ afgesloten!!!