Zelf een kerststuk maken

op donderdag 19 december, 19.00 uur in De Ontmoeting.

EEN MOOI KERSTSTUK MAKEN IN DE ONTMOETING

 

Op donderdagavond 19 december om 19.00 uur wordt er in de Ontmoeting een bloemschikcursus gegeven om een mooi kerststuk te maken.

 

Mevrouw Riet Zijlemans , die al jaren ervaring heeft in het geven van cursussen, zal deze avond verzorgen. Je kunt er van overtuigd zijn , dat je met een prachtige creatie naar huis gaat.

Half november zullen op de bar in de Ontmoeting twee voorbeelden staan van Riet om ons vast te inspireren. Je kunt een keuze maken uit twee verschillende stukjes.

 

De kosten zijn voor het grote stuk 25 euro en voor het kleinere model 20 euro, alle materialen, potjes en kerstversieringen zijn inbegrepen. Uiteraard komen in het kerststuk van 20 euro ook lampjes en kerstversieringen. Voor mesjes en tangen wordt gezorgd.

 

Opgeven voor deze cursus kan vanaf 1 november bij:

Angèle van Beckhoven, tel. 073-5217829 of 06-42919501 of e-mail angelevanbeckhoven@gmail.com.

De kosten dienen bij aanmelding te worden voldaan, zodat we weten wat er ingekocht moet worden .

Als je belt of mailt voor een aanmelding, zal het banknummer gemeld worden, zodat je de kosten kunt overmaken.

 

Je kunt ook direct aangeven welk kerststuk je wilt gaan maken.

Alleen bij voldoende belangstelling zal deze cursus doorgaan.

 

Wij hopen op een goede opkomst.

Zelf een kerststuk maken