Er komt een vacature in het algemeen bestuur

Een actieve vereniging vraagt om goed bestuur. Wie komt het bestuur versterken na het vertrek van Ellie de Vaan.

 

Oproep lid algemeen bestuur

Per 15 oktober ontstaat door het afscheid van Ellie de Vaan een vacature in het algemeen bestuur. We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het bestuur en de opbouw van het ledenbestand van onze vereniging, gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert 11 maal per jaar. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor een goed functioneren van de vereniging. Het stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en het jaarlijkse werkplan op. In de vereniging functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies. Binnen het bestuur worden de commissies en de andere taken verdeeld.

 

Wat vragen wij

- enige bestuurlijke ervaring

- communicatieve vaardigheden

- kunnen sturen en delegeren

- verbindend vermogen

- digitale vaardigheden

 

Uiteraard dient een bestuurslid zich betrokken te voelen bij HEVO en zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO. Dat betekent ook dat het bestuurslid voeling heeft bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en het beschikken over enige vrije tijd zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 4 uur per week.

 

Als u meer wilt weten over de functie kunt u contact opnemen met Carel van den Heuvel, voorzitter van de vereniging: tel. 06-13236683. Uw belangstelling, graag met enige informatie over uw achtergrond (een cv-tje), kunt u kenbaar maken per mail: info@hevorosmalen.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriƫnterend gesprek. Reageren voor 15 oktober.

 

Peter de Leeuw, secretaris

Er komt een vacature in het algemeen bestuur