Bloemschikcursus

Op 29 sept 14.00 uur start de eerste bloemschikcursus

EEN PRACHTIG BLOEMSTUK MAKEN IN DE ONTMOETING
Op zondagmiddag 29 september om 14.00 uur gaan we starten met een bloemschikcursus.
Mevrouw Riet Zijlemans , die al jaren ervaring heeft in het geven van cursussen, zal deze middag verzorgen. Je kunt er van overtuigd zijn , dat je met een prachtig bloemstuk naar huis gaat.
Begin september zal op de bar in de Ontmoeting een voorbeeld staan van de hand van Riet om ons vast te inspireren.
De kosten zijn 15 euro en voor alle materialen en attributen wordt gezorgd. De eerste keer kan je een potje of schaaltje kopen, dat meerdere keren gebruikt kan worden, kosten 2 euro.
Opgeven voor deze cursus kan tot 22 SEPTEMBER bij:
Angele van Beckhoven, tel. 073-5217829 of 06-42919501 of e-mail angelevanbeckhoven@gmail.com.
De kosten dienen bij aanmelding te worden voldaan, zodat er voldoende ingekocht kan worden .
Als je belt of mailt voor een aanmelding, zal het banknummer gemeld worden.
Bij voldoende belangstelling zal deze cursus 4 keer per jaar plaats vinden.
Wij hopen dat er voor deze creatieve cursus veel belangstelling is.

 

 

Bloemschikcursus