Is er belangstelling voor 4e bridgeclub?

reageer als u belangstelling hebt

Hevo groeit en groeit!

Daarom willen wij iedereen de kans geven om zich aan te sluiten bij een club.

Momenteel heeft de Hevo 3 bridgeclubs. Deze hebben reeds het maximale aantal leden bereikt.

De vraag is nu: Is er behoefte aan een 4e bridgeclub?

Dat willen we graag van u weten. De donderdagavond hebben we al eens opgestart, maar daar waren te weinig aanmeldingen voor, dus dat ging niet door.

We gaan nu kijken of er animo is voor een ochtend of middag of misschien wel de zaterdag of zondag.

Laat ons uw wensen horen!

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar:

marijkevanpinxteren@kpnmail.nl

Geef duidelijk aan waar uw voorkeur naar uitgaat.

Bij voldoende belangstelling gaan wij kijken of er een zaaltje vrij gemaakt kan worden voor een 4e bridgeclub.

Nieuwe HEVO Bridgecursus voor beginners in 2022 • Is er belangstelling voor 4e bridgeclub?