Uitbreiding Pilates lessen mogelijk bij belangstelling

op donderdagen om 14.15 

START NIEUWE PILATESGROEP BIJ HEVO?

Er is veel belangstelling voor de pilateslessen bij Hevo.

Daarom kunnen we misschien starten met een nieuwe groep op de donderdagmiddag om 14.15 uur.

Pilatesdocente Adèle van der Hagen zal dan de lessen gaan geven.

Het is mogelijk voor belangstellenden om te beginnen met een proefles.

De contributie bedraagt 30,00 euro per kwartaal, te innen via incasso. Per seizoen zijn er 38 lessen.

Opzeggen kan aan het einde van elk kwartaal.

Lidmaatschap van Hevo is nodig. Kan via www.hevorosmalen.nl afgesloten worden.

Wij bieden de gelegenheid om lessen die je niet kon volgen, in te halen in een andere groep, als daar door afmelding plaats is. De andere pilateslessen zijn op dinsdag- en donderdagmorgen en dinsdagmiddag. Docenten zijn Marieke Heijmans (op de morgens) en Petry Huisman (op de dinsdagmiddag).

Bij belangstelling graag contact opnemen met Jan Martens (coördinator).

jlg.martens@hetnet.nl

073-5212203

Uitbreiding Pilates lessen mogelijk bij belangstelling • Start nieuwe Pilatesgroep