Informatie over reisprogramma 2023

met alvast wat info over reeds geplande reizen/dagtochten

Wij zijn volop bezig met het samenstellen van een reisprogramma voor 2023. Op basis van reacties van HEVO-leden en de uitkomsten van de ledenraadpleging (zie HEVO – Magazine van december 2022) worden naast de dagtochten en meerdaagse reizen ook nieuwe uitstapjes, waaronder culturele dagtochten, voorbereid. Deze culturele dagtochten organiseren we samen met de commissie cultuur.

Eind februari brengen we een reisfolder uit met het reisprogramma van 2023. Daarin leest u alle informatie over dagtochten en reizen (vanaf en tot wanneer u kunt aanmelden, bij wie, kosten en betaling). Punt van aandacht is de mate van mobiliteit die voor de verschillende reizen wordt gevraagd. Omdat we niemand willen buitensluiten bekijken we met BrabantZorg Reizen naar reizen en dagtochten voor HEVO-leden met beperkingen.

Bij de HEVO-reizen wordt door leden van de reiscommissie begeleiding en ondersteuning gegeven. Maar HEVO is géén reisorganisator. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van de reizen (dagtochten en meerdaagse reizen) ligt altijd bij de reisorganisatie. Dat betekent dat onze dagtochten en reizen vaak wat duurder zijn dan aanbiedingen die u in de krant tegenkomt. Bij de dagtochten wordt de deelnemers ook vaak een lunch en/of een diner geboden. Dat heeft ook invloed op de prijs. Bij de culturele dagtochten is géén lunch of diner inbegrepen.

De reiscommissie heeft ook een andere samenstelling gekregen om het ambitieuze programma te kunnen uitvoeren. Na vele jaren van enthousiaste organisatie, uitvoering en begeleiding van de dagtochten en meerdaagse reizen heeft Dini Voets het voorzitterschap van de commissie overgedragen aan Jan Jansen. Dini blijft gelukkig wel betrokken bij de reiscommissie. Ook hebben we nieuwe enthousiaste commissieleden gevonden. De verdere samenstelling van de reiscommissie vindt u op de website.

De berichtgeving over de reizen vindt voornamelijk plaats via de wekelijkse nieuwsbrieven en de HEVO-website. We kunnen al wel een tipje van de sluier van het nieuwe programma oplichten zoals de musical Tina Turner op donderdag 16 februari (al volgeboekt) en dagtochten naar Lady’s Day in Boskoop op dinsdag 7 maart en de Belgische Ardennen op woensdag 22 maart. We werken aan een bezoek aan de musical Les Miserables op zondag 2 april en aan de tentoonstellingen De Eeuw van Juliana op 20 maart in de Grote Kerk in Amsterdam en de schilder Vermeer in het Rijksmuseum op dinsdag 23 mei. De reiscommissie is bezig met een zomercruise en op wens van vele HEVO-leden een reis van dinsdag 2 t/m vrijdag 12 mei naar Polen en de Baltische Landen.

De reiscommissie is zich tenslotte bewust dat reizen duur is geworden en voor minderdraagkrachtige HEVO-leden niet of nauwelijks te betalen. We wijzen daarom nog eens op het participatiefonds van HEVO dat is ingesteld om onze dagtochten voor iedereen bereikbaar te houden. De voorwaarden en aanmeldingsformulier van het Participatiefonds vindt u onder in de blauwe balk onder ‘HEVO-Belangrijke documenten’ (https://hevorosmalen.nl/belangrijke-documenten.html) nr 22.

De reiscommissie.

Informatie over reisprogramma 2023