In memoriam Sjef Peters

Met het overlijden van Sjef Peters verliezen we een markant, betrokken en actief HEVO-lid.

Zaterdagavond 27 augustus is Sjef, 79 jaar oud, na een kort ziekbed overleden. Sjef is in 2019 benoemd tot lid van verdienste van HEVO. En dat was niet zonder reden. Sjef werd samen met Annemarie lid van HEVO in 2004. Zij waren het 1500ste lid. Al snel na zijn aanmelding is hij vrijwilliger geworden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling, bouw en inrichting van De Ontmoeting. Zijn bouwkundige achtergrond was daarbij heel belangrijk. Ook dacht hij mee over de exploitatie van de bar. Voor deze bijdrage kreeg hij de zilveren speld van KBO-Brabant.

Velen zullen hem ook kennen als de presentator van de jaarlijkse theatervoorstelling in Perron-3 bij gelegenheid van de Dag van de Ouderen. Die voorstelling en vele andere voor iedere senior toegankelijke evenementen werden georganiseerd door de evenementencommissie waarvan Sjef een groot aantal jaren (tot 2019) voorzitter was. Deze commissie zorgde onder andere ook voor het carnavalsfeest in De Kentering, de rijvaardigheidscursus, de paas- en kerstviering. Met deze evenementen zette hij HEVO op de kaart.

Sinds kort was Sjef lid van de werkgroep ledenvoordelen. De werkgroep werkt aan een groter aanbod van voordelen voor onze leden bij plaatselijke winkeliers en bedrijven. Sjef richtte zich vanuit zijn professie op de bouwwereld in brede zin. Tot het laatst is hij daar mee bezig geweest

Wij wensen Annemarie en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Het bestuur.

In memoriam Sjef Peters