Verkiezing Vrijwilliger van het jaar

Door alle leden

HEVO-VRIJWILLIGER 2022

Ook dit jaar willen we weer de Vrijwilliger van het jaar benoemen. Dat doen we op basis van voordrachten van de leden. Een onafhankelijke jury maakt de keuze. Elk HEVO-lid kan een of meer vrijwilligers voordragen voor deze eervolle titel. Wie is voor u de vrijwilliger van het jaar 2022.

Wie zijn bij HEVO vrijwilliger?

De bezorgers van HEVO-Magazine, de gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, de leden die regelmatig mee schoonmaken, leden van commissies, het bestuur en de leden die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de vele clubs.

 Hoe komen we tot aanwijzing van de Vrijwilliger van het jaar?

Iedereen kan iemand voordragen. In uw voordracht geeft u aan waarom u vindt dat juist die persoon (of personen) het verdient (verdienen) om Vrijwilliger van het jaar te worden. Van een kandidaat wordt verwacht dat zij of hij, voor of achter de schermen, een bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging. Bijvoorbeeld:

  • Hij of zij heeft een positieve verandering in gang gezet binnen de vereniging (of binnen een club) en/of een belangrijke bijdrage verleend ) of doet dat nog steeds) aan het slagen van een project of activiteit.
  • Kandidaat verricht al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk binnen HEVO of binnen een club van HEVO.
  • Kandidaat heeft met vrijwilligerswerk de samenhorigheid bevorderd.

Maar u kunt/mag ook zelf een reden bedenken.

 Taak jury

De jury maakt uit de voordrachten een selectie van 3 genomineerden. De jury heeft de ruimte om ook zelf kandidaten in te brengen. Tijdens het vrijwilligersfeest op vrijdag 7 oktober a.s. mogen de aanwezige HEVO-leden uit de 3 genomineerden de Vrijwilliger van het jaar 2022 kiezen. De jury bestaat uit Cees Franssen, Vrijwilliger van het jaar 2021, Marijke van Pinxteren en Ben Krijbolder, beiden genomineerd in 2021.

 Procedure

U kunt kandidaten (met motivering) tot 21 september opgeven bij Cees Franssen (cm.franssen@home.nl). U kunt ook een briefje (in een gesloten envelop) op zijn naam in de brievenbus doen bij De Ontmoeting. Met de naam van de kandidaten wordt vertrouwelijk omgegaan.

Piet van der Velden, secretaris

Verkiezing Vrijwilliger van het jaar