Wat is HEVO?

Organisatie:
De HEVO behoort met ongeveer 2600 leden (medio 2017) tot de grootste verenigingen van Rosmalen. Het is een vrijwilligersorganisatie, die functioneert dankzij de inzet van zeer vele vrijwilligers, waaronder, sectiebestuursleden, commissieleden, ouderenadviseurs, de bezorgers van HEVO - Actueel , gastvrouwen en gastheren, leden van het algemeen bestuur, enz.
Als ouderenvereniging wordt de HEVO gesubsidieerd door de gemeente 's-Hertogenbosch.

De vereniging is een zogeheten algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de vereniging (niet de contributie) fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer info: klik hier.

Lidmaatschap:
Vanaf 50 jaar kan men lid worden. Wie lid wordt van de HEVO wordt daarmee tevens lid van KBO-Brabant. Ook leden van de KBO in andere afdelingen en leden van andere ouderenbonden ( zoals ANBO en PCOB) kunnen lid worden van HEVO. De contributie voor het lidmaatschap van HEVO bedraagt in 2018 € 27,00 per jaar. Voor leden, die elders contributie voor een ouderenbond betalen, bedraagt de contributie € 15,00 per jaar. Voor meer informatie over het lidmaatschap, aanmelden en afmelden: zie op de pagina lidmaatschap.

Informatie over de stuctuur en werkwijze binnen de HEVO vindt u op deze website op de volgende pagina's.

De samenstelling van het bestuur vindt u op de pagina bestuur.

Binnen de HEVO zijn een groot aantal commissies actief. Van sponsorcommissie tot activiteitencommissie, van redactiecommissie HEVO-Actueel tot evenementencommissie en nog veel meer. Een overzicht van alle commissies vindt u op de pagina commissies. Per commissie vindt u onder andere hun taken en de contactpersonen.

Binnen de HEVO zijn ook een groot aantal clubs actief. De leden daarvan vervullen een actieve rol in het gezamenlijk beoefenen van hun hobby’s, zoals biljarten, bridgen, line dance enz. Op deze website vindt u onder vaste activiteiten alle gegevens van deze secties, welke activiteit ze organiseren en de contactinformatie.

Tot slot kunt u op de pagina belangrijke documenten een aantal documenten inzien, zoals het jaarverslag, het actuele beleidsplan en werkplan van de vereniging.