Geo-Caching

Vanaf september 2015 zijn we begonnen met onze Geo-Cachingclub. Geo-Caching is een bezigheid of sport die je zo intensief kunt beoefenen als je zelf wilt. Er zijn vele aspecten binnen het geocachen. Je kunt daarbij denken aan buiten bezig zijn met wandelen, fietsen maar er zijn ook mogelijkheden om met de auto aan geocaching te doen. Voordat je naar buiten kunt moet je meestal thuis een en ander voorbereiden. Sommige mensen vinden hun voldoening juist bij die voorbereidingen. Weer andere mensen vinden het leuk om caches te máken, te bedenken. Al deze mogelijkheden kunnen ook binnen onze club worden beoefend. Voorlopig wordt er geen bijdrage gevraagd. De eerste dinsdag- en derde donderdagavond van de maand. Van 19.30 tot 21.30 uur. Op de tweede en vierde dinsdagmiddag gaan beginners onder leiding naar buiten, cachen in de praktijk. Voor informatie: Mattie Daniels 073 - 5214409 / mattie.daniels@home.nl
Locatie: De Ontmoeting
Wanneer: eerste dinsdag- en derde donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur

Naam Contactpersoon: Mattie Daniels
Contact Telefoonnummer: 073 - 5214409 of 06-497 189 19