Bridgen HEVO 55+ (gemengd)

De sectie heeft als doel: Het organiseren van bridgedrives voor leden van de HEVO, sinds de oprichting in 1994. De sectie bestaat uit 64 leden die elke woensdagochtend van 09.30 - 12.00 uur hun wedstrijd spelen. Het bestuur bestaat uit: Voorzitter:   Corrie aan den Toorn Secretaris: Marijke van Pinxteren
Penningmeester: Frank van Thiel
Bestuurslid : Jacqueline Disco
Bijdrage:  € 25,00 per jaar
Locatie: De Ontmoeting
Wanneer: woensdag van 9.30 - 12.00 uur

Naam Contactpersoon: Marijke van Pinxteren marijkevanpinxteren@kpnmail.nl
Contact Telefoonnummer: 073-6413831