Ziekenbezoekgroep

Als u langere tijd ziek thuis bent of niet meer mobiel, en daardoor niet of nauwelijks de deur uitkomt, wordt uw wereld klein, en gaat u terugkijken op uw leven. Daarover en over andere dingen die u bezighouden zou u graag ook eens willen praten met anderen dan alleen de mensen uit uw directe
omgeving. Dat kan. U kunt daarvoor bellen met Jenny van Rooij, coördinator van de ziekenbezoekgroep van HEVO, tel. 073-521.3732.
Leden van de ziekenbezoekgroep zijn: Carla Couwenberg, Peter de Crom, Paula Dupont, Door Hazenberg, Jenny van Rooij, Ad Schippers, Gydia van Tilburg, Diny Voets en Fiet Vreeburg. (december 2017)