Sociale kaart

Ouderenadviseurs HEVO laatst bijgewerkt 04-01-2019


Dit is de beknopte HEVO SENIORENWIJZER ROSMALEN, gericht op senioren in ROSMALEN.
Beoogd is informatie te geven over onderwerpen die voor senioren van belang kunnen zijn.
Een uitgebreide sociale kaart van de hele gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u vanaf 1 februari 2019 vinden op : www.kijkopkoo.nl

ORGANISATIE

CONTACTGEGEVENS

EXTRA INFORMATIE

Alarm

112

Noodnummer; SPOED
Politie, Brandweer, Ziekenauto.

Politie (algemeen)

0900-8844

GEEN spoedgevallen

Seniorenvereniging
HEVO

073-8221397 (De Ontmoeting)

06-23053379 (ledenadministratie)

06-53279098 (ouderenadvisering)

www.hevorosmalen.nl

info@hevorosmalen.nl

HEVO staat voor:
Belangenbehartiging en advisering aan senioren, zowel collectief als individueel (ouderenadvisering, belastingen, cliëntondersteuning);
Gezellige, gezonde en sportieve activiteiten;
Lezingen, culturele activiteiten, reizen;
Informatie via wekelijkse nieuwsbrief en HEVO-Actueel;
Diverse ledenkortingen.

Zorg

Annenborch

073-8519600

De Hoef 100

info@annenborch.nl

www.annenborch.nl

Ouderenzorg Annenborch biedt een breed scala van zorgmogelijkheden ook thuiszorg (zie website)

Brabant Thuiszorg

088-9985555

www.brabantzorg.eu

klantenservice@brabantzorg.eu

BrabantZorg biedt (thuis)zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden in een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Buurtzorg Thuiszorg

0900-6906906

www.buurtzorgnederland.com

Biedt verzorging en verpleging thuis.

CAK

www.hetcak.nl

0800-0087 (WLZ)

0800-1925 (Wmo)

Het CAK stelt namens het ministerie van Volksgezondheid de eigen bijdrage vast voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
En zorgt ook voor de inning.

CIZ

(Centrum Indicatiestelling Zorg)

0800-7891000

www.ciz.nl

Hebt u blijvend intensieve zorg nodig? Dat kan wellicht vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt.

Divers Steunpunt Mantelzorg

Bezoekadres: Wijkplein Rosmalen.

Afspraak maken en informatie:

073-2068800

mantelzorg@divers.nl

www.divers.nl/mantelzorg

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers.
De mantelzorgconsulenten bieden kortdurende ondersteuning gericht op preventie aan mantelzorgers. Dat betekent: informatie en advies, praktische ondersteuning, het bieden van een luisterend oor en kennis van en doorverwijzen naar collectief aanbod.
(o.a. huishoudelijke hulp en tuinonderhoud)

Home Instead

Thuisservice

073-2032091

www.homeinstead.nl/denbosch

Hoff van Hollantlaan 1-H

5243 SR Rosmalen

Home Instead biedt individuele begeleiding, praktische hulp en persoonlijke verzorging.

Gericht op zolang mogelijk veilig en vitaal thuis blijven wonen.

Hospice
De Duinsche Hoeve Rosmalen

Vliertwijksestraat 65 Rosmalen

www.hospicededuinschehoeve.nl

info@hospicededuinschehoeve.nl

073-5218881

Het Hospice De Duinsche Hoeve is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn met een korte levensverwachting. De indicatieaanvraag loopt meestal via de huisarts.

IVT Thuiszorg

073-6311300
info@ivtthuiszorg.nl

www.ivtthuiszorg.nl

Biedt verzorging en verpleging op maat.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

073-5532000
www.jeroenboschziekenhuis.nl

Algemeen ziekenhuis met meerdere locaties o.a. in Rosmalen (De Hoef)

Lenen van hulpmiddelen

1.Zorgwinkel Vivent-Medicura
in het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

088-0071100 www.vivent.medicura.nl
info@medicura.nl
2.thuiszorgwinkel van Vegro
(uitleenpunt Emmaplein 19, in
’s-Hertogenbosch)

0800-2887766
www.vegro.nl

3.MEDIPOINT, uitleenpunt IVT
Hedikhuizerweg 7A
5222 BC ‘s-Hertogenbosch

073-6311300

www.ivtthuiszorg.nl

4.Thuiswinkel Hulpmiddelwereld

088-0080100

www.hulpmiddelwereld.nl

info@hulpmiddelwereld.nl

Voor alle soorten hulpmiddelen
(eventueel via Wmo gemeente of uw zorgverzekering)

Per Saldo

www.pgb.nl

info@pgb.nl

0900-7424857

Belangenvereniging van mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Personenalarmering

www.csiservice.nl

040-2508155

Aansluiting op een alarmcentrale waardoor uw veiligheid aanzienlijk vergroot wordt.

Deze kan mantelzorgers of professionele hulp inschakelen.

Priva Zorg Den Bosch-Oss

Hintham 124 B

Rosmalen

073-6442275
bij spoed: 06-23931451

www.privazorgdenbosch-oss.nl

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die u verpleging, verzorging en begeleiding kan bieden. Daarnaast kunt u er terecht voor nachtzorg en terminale zorg.

Sint Jozefoord

Nuland

073-5342342

Duyn en Daelseweg 15 Nuland

info@jozefoord.nl

www.jozefoord.nl

Verzorgings- en verpleeghuis voor mensen met dementie en mensen met somatische klachten

Vivent Hof van Hintham

088-1637000

Vincent van Goghlaan 1V

info@vivent.nl

www.vivent.nl

Biedt kleinschalig wonen voor dementerenden

Vivent Mariaoord

088-1637000

Vliertwijksestraat 369

info@vivent.nl

www.vivent.nl

Biedt verpleeghuiszorg aan o.a. jong dementerenden, mensen met een somatische aandoening, mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Vivent Thuiszorg

088-1637000

www.vivent.nl

info@vivent.nl

Vivent Thuiszorg biedt u hulp, verpleging en verzorging in de thuissituatie. Vivent  heeft in alle wijken in het werkgebied een vast wijkteam dat de zorg verleent. U krijgt uw persoonlijk aanspreekpunt voor al uw zorg.

Wmo Gemeente
‘s-Hertogenbosch

073-6155155

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). et Het gaat om ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie.
Samen wordt gezocht naar de beste oplossing. Er wordt gekeken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Welzijn

Bij Bomans

www.wijkmolenhoek.nl

073-5215827

Ontmoetings- en activiteitencentrum voor de wijk Molenhoek

Buurtteam Breed Welzijn Rosmalen

Te bereiken via het Wijkplein

wijkplein.rosmalen@divers.nl

Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1

In de buurtteams wordt intensief samengewerkt tussen medewerkers van Juvans, MEE en Welzijn Divers.
U kunt bijv. terecht met vragen op het gebied van relaties, financiën, opvoeding, gezondheid. Maar ook als u iets in uw buurt wilt organiseren met andere bewoners of vragen hebt over mantelzorg.

Dagbestedings-mogelijkheden

Er zijn in en rond Rosmalen diverse mogelijkheden voor dagbesteding. Te veel om hier allemaal op te noemen. Soms is een indicatie nodig, soms niet.
Voor meer informatie zie:
www.divers.nl/diensten

Of neem contact op met de ouderenadviseurs van HEVO:

06-53279098

 

De Zonnebloem

Contactadres
Rosmalen 073-5230830
Hintham 073-6414789

www.zonnebloem.nl

Is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Bijv. voor huisbezoek door een vaste vrijwilliger, maar ook voor activiteiten als een film, uitstapjes en ontmoeting.

Divers Steunpunt van Meeuwenhof Rosmalen

Wethouder van der Valkstraat 4

073-5219584


Zie ook: www.divers.nl/diensten

Het Steunpunt van Meeuwenhof in Rosmalen biedt een huiskamer- en ontmoetingsfunctie voor ouderen in Rosmalen. Dagelijks zijn er activiteiten zoals gymnastiek, creativiteit, biljarten, kaarten, bingo.
Tevens dagbesteding voor kwetsbare groepen. Geen indicatie vereist.

Divers Vrijwillige thuishulp
Maliskamp/Sparrenburg

U kunt de informatiefolder opvragen via Welzijn Divers. Neem contact op met Anja Hobbelen, telefoon 073-6124488 of 06-46768107, mail vrijwilligethuishulp@divers.nl

Wijkbewoners begeleiden oudere wijkbewoners, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak of bij het boodschappen doen. Ook kunt u een beroep op de Hulpdienst doen voor hulp bij een klein klusje in/om huis.

Divers Vrijwillige thuishulp
KOM Rosmalen en Hintham

Hulpdienst Centrum Rosmalen en Hulpdienst Hintham zijn bereikbaar via 073-8519600. U krijgt dan de receptie van zorgcentrum De Annenborch aan de lijn.
Een vrijwilliger belt u terug voor het maken van een afspraak.


Zie:
www.divers.nl/diensten

Wijkbewoners begeleiden oudere wijkbewoners, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak of bij het boodschappen doen. Ook kunt u een beroep op de Hulpdienst doen voor hulp bij een klein klusje in/om huis.
De vrijwilligers van de Hulpdiensten rijden overigens alleen in Rosmalen en directe omgeving.
Vervoer kost € 0,30 per km. Plus eventuele parkeerkosten. Het gebruik van (tuin)gereedschap kost € 2,50 per klus.

Farent

Fusie van Divers (Welzijnsonderneming) en
Juvans (Maatschappelijk werk)

Per 1 januari 2019.

Zie www.divers.nl

Of www.juvans.nl

 

Humanitas

www.humanitas.nl

shertogenbosch@humanitas.nl

073-6146003

Orthen 4, ’s Hertogenbosch

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie.
De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Juvans

Maatschappelijk Werk

073-6444244

(voor crisissituaties ook buiten kantooruren te bereiken)

info@juvans.nl

www.juvans.nl

Ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in het dagelijks leven, bijv. op het gebied van relaties, geld, gezondheid, school, werk en bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

MEE

073-6401700

info@meedenbosch.nl

www.meedenbosch.nl

U kunt met al uw vragen of zorgen over leven met een beperking rechtstreeks bij MEE terecht.

Gratis en zonder verwijzing.

Sensoor

24 uur per dag bereikbaar

0900-0767 (5 ct per min)

Lokaal nummer: 073-6140048

ehulp@sensoor.nl
www.sensoor.nl

Voor een luisterend oor en een goed gesprek, en hulp als het nodig is.

S-port

www.s-port.nl

073-6155155

Biedt overzicht van sportactiviteiten in ‘s-Hertogenbosch

Veilig Thuis
Brabant Noordoost

0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar)

www.veiligthuisbno.nl

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wijkplein Rosmalen

073-6153000

wijkplein.rosmalen@divers.nl

Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1

Gemeentelijk contactpunt waar u zonder afspraak terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen.
U kunt er ook terecht voor ontwikkelingen, activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk.
U wordt te woord gestaan door deskundige vrijwilligers.

Vervoer

Regiotaxi

s-Hertogenbosch

Vervoer bestellen

0900-5495490

www.regiotaxi-shertogenbosch.nl

De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.
U kunt bij de gemeente een Wmo-vervoerspas krijgen als u door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas betaalt u een lager tarief.
Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. Zonder Wmo vervoerspas betaalt u een hoger tarief .

Seniorenbus

s-Hertogenbosch

Informatie en vervoer regelen

06-13007660

info@senioren-bus.nl

www.senioren-bus.nl

Begeleid vervoer binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor 65 plussers door vrijwilligers op werkdagen van deur tot deur (van 9-00 tot 17.00 uur). Voor vervoer naar ziekenhuis, winkelen, bezoek kennissen etc.. Rollator kan wel mee, rolstoel niet.
Abonnement € 5,- per maand en 50ct per rit (bonnenboekje van 10 ritten)

Valys

Informatie en boekingscentrale

0900-9630

www.valys.nl

Valys biedt taxi-vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio. U hebt een Valys-pas nodig, Die kunt u bij Valys aanvragen als u bijv. een pasje voor de regiotaxi hebt.

Diverse organisaties

Bibliotheek
‘s Hertogenbosch

Vestiging in Rosmalen in Perron-3

info@bibliotheekdenbosch.nl

www.bibliotheekdenbosch.nl

informatie over abonnementen
en Bieb aan huis

073-6802900

Voor uitleen van boeken, e-books, cd’s, dvd’s, online cursussen.
Er is een uitgebreid en gevarieerd cultureel biebprogramma met onder meer lezingen en workshops.

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

Afdeling van gemeente ’s-Hertogenbosch

Maak een afspraak via
073-6159090.
Of mail naar sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl.

De sociaal raadslieden kunnen bemiddelen bij problemen met personen en instanties. Bijv. u helpen met een brief of een bezwaarschrift. Zo nodig verwijzen zij u naar de juiste instellingen. Zij weten hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op hebt. De hulp is gratis.

Gemeentelijk contactcentrum

073-6155155

www.s-hertogenbosch.nl

Via dit telefoonnummer kunt u de gemeente bereiken voor al uw vragen, meldingen of tips.
Zo nodig wordt u doorverbonden naar de desbetreffende afdeling.

Het Nibud

www.nibud.nl

030-2391350

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Ze doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee

Juridisch loket

Stationsweg 9, ’s Hertogenbosch

0900-8020 (25 ct per min)

www.juridischloket.nl

Het juridisch loket geeft gratis onafhankelijk juridisch advies.

Kleine Meierij

073-8510000

info@kleinemeierij.nl

www.kleinemeierij.nl

Woningstichting in Rosmalen; voor sociale huurwoningen is
inschrijving bij woonservice noodzakelijk. www.woonservicedenbosch.nl

Seniorweb Rosmalen

Informatie Annette Gladines

06-20356366

www.scr-rosmalen.nl

De Hoef 100 (Annenborch)

Voor computercursussen en computerhulp voor 50 plussers.

Interessante

websites

www.ikwoonleefzorg.nl


www.regelhulp.nl

www.kijkopkoo.nl (vanaf 1-2-2019)

Brede in formatie over o.a. zelfstandig wonen, hulp en zorg, financiën.

Wegwijzer voor zorg en ondersteuning

Een nieuwe website van de gemeente, waar u veel informatie kunt vinden.

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op deze beknopte SENIORENWIJZER van HEVO stuur dan a.u.b. een mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel naar nummer 06-53279098. Dank u.

Een sociale kaart is steeds onderhevig aan wijzigingen. Op de website van HEVO vindt u de meest recente versie van onze SENIORENWIJZER. Zie www.hevorosmalen.nl