Sociale kaart

 

Ouderenadviseurs HEVO laatst bijgewerkt 08-01-2018
DIT IS EEN BEKNOPTE SOCIALE KAART, GERICHT OP SENIOREN IN ROSMALEN.
Beoogd is informatie te geven over onderwerpen die voor senioren van belang kunnen zijn.
Een uitgebreide sociale kaart van de hele gemeente ’s-Hertogenbosch
 

 

Klik>>HIER<< als u een print wilt maken.

 

ORGANISATIE

CONTACTGEGEVENS

EXTRA INFORMATIE

Alarm

112

Noodnummer; SPOED
Politie, Brandweer, Ziekenauto.

Politie (algemeen)

0900 8844

GEEN spoedgevallen

Seniorenvereniging
HEVO

073 822 13 97 (De Ontmoeting)

06 23 05 33 79 (ledenadministratie)

06 53 27 90 98 (ouderenadvisering)

www.hevorosmalen.nl

info@hevorosmalen.nl

HEVO staat voor:
Belangenbehartiging en advisering aan senioren, zowel collectief als individueel (ouderenadvisering, belastingen, clientondersteuning);
Gezellige, gezonde en sportieve activiteiten;
Lezingen, culturele activiteiten, reizen;
Informatie via wekelijkse nieuwsbrief en HEVO-Actueel;
Diverse ledenkortingen.

Wijkplein Rosmalen

073 6153000

wijkplein.rosmalen@divers.nl

Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1

Gemeentelijk contactpunt waar u zonder afspraak terecht kunt voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen.
U kunt er ook terecht voor ontwikkelingen, activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk.
U wordt te woord gestaan door deskundige vrijwilligers.

Buurtteam Breed Welzijn Rosmalen

Te bereiken via het Wijkplein

(zie hierboven)

In de buurtteams wordt intensief samengewerkt tussen medewerkers van Juvans, MEE en Welzijn Divers.
U kunt bijv. terecht met vragen op het gebied van relaties, financiën, opvoeding, gezondheid. Maar ook als u iets in uw buurt wilt organiseren met andere bewoners of vragen hebt over mantelzorg.

Wmo Gemeente
‘s Hertogenbosch

073 6155 155

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). et Het gaat om ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie.
Samen wordt gezocht naar de beste oplossing. Er wordt gekeken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Gemeentelijk contactcentrum

073 6 155 155

www.s-hertogenbosch.nl

Via dit telefoonnummer kunt u de gemeente bereiken voor al uw vragen, meldingen of tips.
Zo nodig wordt u doorverbonden naar de desbetreffende afdeling.

Juvans

Maatschappelijk Werk

073 6444244

(voor crisissituaties ook buiten kantooruren te bereiken)

Ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in het dagelijks leven, bijv. op het gebied van relaties, geld, gezondheid, school, werk en bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

MEE

073 6401700

info@meedenbosch.nl

Iedereen met een beperking of chronische ziekte kan bij MEE terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden; van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken. Wij weten tegen welke problemen u aanloopt. MEE helpt u om deze problemen zelf op te lossen, zodat u zelf weer verder kunt. Wij zijn er voor jong én oud.
MEE adviseert, helpt u op weg en ondersteunt u waar nodig. Is gratis.

Vrijwillige thuishulp Divers
KOM Rosmalen en Hintham

Hulpdienst KOM Rosmalen en Hulpdienst Hintham zijn bereikbaar via 073-8519600. U krijgt dan de receptie van zorgcentrum De Annenborch aan de lijn. De receptioniste noteert uw telefoonnummer en neemt contact op met de dienstdoende vrijwilliger in uw wijk. De vrijwilliger belt u terug voor het maken van een afspraak.

U kunt Hulpdienst KOM en Hulpdienst Hintham bellen van 9.00 uur tot 20.00 uur, niet op feestdagen. Hulpdienst KOM is niet op zaterdagen en Hulpdienst Hintham niet bereikbaar op zondagen.
Let wel: als u in het weekend gebruik wilt maken van de vrijwilligershulp dient u dit uiterlijk vrijdagmiddag te hebben aangevraagd.
Zie ook:
www.divers.nl/diensten

Wijkbewoners begeleiden oudere wijkbewoners, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak of bij het boodschappen doen. Ook kunt u een beroep op de Hulpdienst doen voor hulp bij een klein klusje in/om huis.
De vrijwilligers van de Hulpdiensten rijden overigens alleen in Rosmalen en directe omgeving.
Vervoer kost € 0,30 per km. Plus eventuele parkeerkosten. Het gebruik van (tuin)gereedschap kost € 2,50 per klus.

Vrijwillige thuishulp Divers
Maliskamp/Sparrenburg

Voor Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg geldt een andere werkwijze en bereikbaarheid. U kunt de informatiefolder opvragen via Welzijn Divers. Neem contact op met Anja Hobbelen, telefoon 073-6124488 of 06-46768107, mail vrijwilligethuishulp@divers.nl

Wijkbewoners begeleiden oudere wijkbewoners, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak of bij het boodschappen doen. Ook kunt u een beroep op de Hulpdienst doen voor hulp bij een klein klusje in/om huis.

Steunpunt Mantelzorg

Te bereiken via het Wijkplein Rosmalen: 073 6153000

(Perron-3)

mail mantelzorg@divers.nl

Kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers.
De mantelzorgconsulenten bieden kortdurende ondersteuning gericht op preventie aan mantelzorgers. Dat betekent: informatie en advies, praktische ondersteuning, het bieden van een luisterend oor en kennis van en doorverwijzen naar collectief aanbod.
(o.a. huishoudelijke hulp en tuinonderhoud)

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

Afdeling van gemeente ’s-Hertogenbosch

Maak een afspraak via
073 6159090. Of mail naar 
sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl.

De sociaal raadslieden kunnen bemiddelen bij problemen met personen en instanties. Bijv. u helpen met een brief of een bezwaarschrift. Zo nodig verwijzen zij u naar de juiste instellingen. Zij weten hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op hebt. De hulp is gratis.

Juridisch loket

Stationsweg 9, ’s Hertogenbosch

0900 8020 (25 ct per min)

www.juridischloket.nl

Het juridisch loket geeft gratis onafhankelijk juridisch advies.

Regiotaxi

Vervoer bestellen

0900 5495490

www.regiotaxi-shertogenbosch.nl

De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.
U kunt bij de gemeente een Wmo-vervoerspas krijgen als u door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas betaalt u een lager tarief.
Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. Zonder WMO vervoerspas betaalt u een hoger tarief .

Valys

Informatie en boekingscentrale

0900-9630

www.valys.nl

Valys biedt taxi-vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio. U hebt een Valys-pas nodig, Die kunt u bij Valys aanvragen als u bijv. een pasje voor de regiotaxi hebt.

Seniorenbus

Informatie en vervoer regelen

06 13 00 76 60

Begeleid vervoer binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch voor 65 plussers door vrijwilligers op werkdagen van deur tot deur. Voor vervoer naar ziekenhuis, winkelen, bezoek kennissen etc.. Rollator kan wel mee, rolstoel niet.
Abonnement € 60, - per jaar en 50ct per rit

De Zonnebloem

Contactadres Rosmalen 073 523 08 30 idem Hintham 073 641 47 89

www.zonnebloem.nl

Is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Bijv. voor huisbezoek door een vaste vrijwilliger, maar ook voor activiteiten als een film, uitstapjes en ontmoeting.

Kleine Meierij

073 851 00 00

info@kleinemeierij.nl

www.kleinemeierij.nl

Woningstichting in Rosmalen voor sociale huurwoningen is
inschrijving bij woonservice noodzakelijk. www.woonservicedenbosch.nl

Voor verhuur vrije sector niet.

CIZ

(Centrum Indicatiestelling Zorg)

0800 789 10 00

www.ciz.nl

Hebt u blijvend intensieve zorg nodig? Dat kan wellicht vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt.

Thuiszorg Vivent

088 163 70 00

www.vivent.nl

Vivent Thuiszorg biedt u hulp, verpleging en verzorging in de thuissituatie. Vivent  heeft in alle wijken in het werkgebied een vast wijkteam dat de zorg verleent. U krijgt uw persoonlijk aanspreekpunt voor al uw zorg.

Thuiszorg Brabantzorg

088 - 998 55 55

klantenservice@brabantzorg.eu

Brabant Zorg biedt (thuis)zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden in een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Priva Zorg Den Bosch-Oss

Hintham 124 B

Rosmalen

073 644 22 75

www.privazorgdenbosch-oss.nl

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die u verpleging, verzorging en begeleiding kan bieden. Daarnaast kunt u er terecht voor nachtzorg en terminale zorg.

Thuiszorg Buurtzorg

0900 6906906

www.buurtzorgnederland.com

Biedt verzorging en verpleging thuis.

Annenborch

073 851 96 00

De Hoef 100

info@annenborch.nl

www.annenborch.nl

Ouderenzorg Annenborch biedt een breed scala van zorgmogelijkheden ook thuiszorg (zie website)

Thuiszorg IVT

073 631 1300
info@ivtthuiszorg.nl

www.ivtthuiszorg.nl

Biedt verzorging en verpleging op maat.

Vivent Mariaoord

088 163 70 00

Vliertwijksestraat 369

info@vivent.nl

www.vivent.nl

Biedt verpleeghuiszorg aan o.a. jong dementerenden, mensen met een somatische aandoening, mensen met niet aangeboren hersenletsel.
(zie website)

Vivent Hof van Hintham

088 163 70 00

Vincent van Goghlaan 1V

info@vivent.nl

www.vivent.nl

Biedt kleinschalig wonen voor dementerenden

Sint Jozefoord

Nuland

073 534 23 42

Duyn en Daelseweg 15 Nuland

info@jozefoord.nl

www.jozefoord.nl

Verzorgings- en verpleeghuis voor mensen met dementie , en mensen met somatische klachten

Lenen van hulpmiddelen
vanaf 1-1-2018

Zorgwinkel Vivent-Medicura
in het JBZ (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

088-163 70 00

www.vivent.medicura.nl

OF
bij thuiszorgwinkel van Vegro
(hebben geen winkel in Den Bosch)

0800 288 77 66
www.vegro.nl

OF

MEDIPOINT

Uitleenpunt IVT
Hedikhuizerweg 7A
5222 BC ‘s-Hertogenbosch

073 631 1300

www.ivtthuiszorg.nl

Voor alle soorten hulpmiddelen
(eventueel via Wmo gemeente)

Jeroen Bosch Ziekenhuis

073 553 2000
www.jeroenboschziekenhuis.nl

Algemeen ziekenhuis met meerdere locaties o.a. in Rosmalen (De Hoef)

Hospice
De Duinsche Hoeve Rosmalen

www.hospicededuinschehoeve.nl

info@hospicededuinschehoeve.nl

073 521 88 81

Het Hospice De Duinsche Hoeve is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn met een korte levensverwachting. De indicatieaanvraag loopt meestal via de huisarts.

CAK

www.hetcak.nl

0800 0087 (WLZ)

0800 1925 (Wmo)

Het CAK stelt namens het ministerie van Volksgezondheid de eigen bijdrage vast voor de WLZ en de Wmo. En zorgt ook voor de inning.

Per Saldo

www.pgb.nl

0900 742 48 57

Belangenvereniging van mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Bibliotheek
‘s Hertogenbosch

Vestiging in Rosmalen in Perron-3

info@bibliotheekdenbosch.nl

www.bibliotheekdenbosch.nl

informatie over abonnementen

073 680 29 09

Bieb aan huis: informatie
Mw C Boogaard 073 680 29 00

Voor uitleen van boeken, e-books, cd’s, dvd’s, online cursussen.
Er is een uitgebreid en gevarieerd cultureel biebprogramma met onder meer lezingen en workshops.

Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen

Informatie Annette Gladines

06 20 35 63 66

www.scr-rosmalen.nl

De Hoef 100 (Annenborch)

Voor computercursussen en computerhulp voor 50 plussers.

Veilig Thuis
Brabant Noordoost

0800 2000 (24 uur per dag bereikbaar)

www.veiligthuisbno.nl

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sensoor

24 uur per dag bereikbaar

0900-0767 (5 ct per min)

Lokaal nummer: 073 614 000 48

ehulp@sensoor.nl

Voor een luisterend oor en een goed gesprek, en hulp als het nodig is.

Het Nibud

www.nibud.nl

030 239 13 50

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Ze doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee

Humanitas

www.humanitas.nl

shertogenbosch@humanitas.nl

073 614 60 03

Orthen 4, ’s Hertogenbosch

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie.
De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Steunpunt van Meeuwenhof Rosmalen

(Divers)

Wethouder van der Valkstraat 4

073-521 95 84


Zie ook: www.divers.nl/diensten

Het Steunpunt van Meeuwenhof in Rosmalen biedt een huiskamer- en ontmoetingsfunctie voor ouderen in Rosmalen. Dagelijks zijn er activiteiten zoals gymnastiek, creativiteit, biljarten, kaarten, bingo.
Tevens dagbesteding voor kwetsbare groepen. Geen indicatie vereist.

Dagbestedings-mogelijkheden

Er zijn in en rond Rosmalen diverse mogelijkheden voor dagbesteding. Te veel om hier allemaal op te noemen. Soms is een indicatie nodig, soms niet.
Voor meer informatie zie website:
www.socialekaart073.nl
Of neem contact op met de ouderenadviseurs van HEVO:

06 53 27 90 98

 

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op deze beknopte sociale kaart stuur dan a.u.b. een mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel naar nummer 06 53 27 90 98. Dank u.