Overige diensten

Op deze pagina treft u informatie aan over:

 

1. Hulpdiensten Rosmalen
2. Medische keuring i.v.m. rijbewijs
3. Reanimatie: cursus en herhalingsles
4. Wijkplein Rosmalen

 

 

1. Hulpdiensten Rosmalen               

Wijkbewoners begeleiden oudere wijkbewoners, bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak of bij het boodschappen doen. Ook kunt u een beroep op de Hulpdienst doen voor hulp bij een klein klusje in/om huis.

In Rosmalen zijn 3 wijkgerichte hulpdiensten die onder Hulpdienst Rosmalen vallen: Rosmalen KOM, Hintham en Maliskamp/Sparrenburg.

Hulpdienst KOM en Hulpdienst Hintham zijn bereikbaar via telefoonnummer 073-8519600. Via dit nummer krijgt u de receptie van zorgcentrum De Annenborch aan de lijn. De receptioniste noteert uw telefoonnummer en neemt contact op met de dienstdoende vrijwilliger in uw wijk. De vrijwilliger belt u terug voor het maken van een afspraak.

U kunt Hulpdienst KOM en Hulpdienst Hintham bellen van 9.00 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van de feestdagen. Hulpdienst KOM is niet op zaterdagen bereikbaar en Hulpdienst Hintham is niet bereikbaar op zondagen. Let wel: als u in het weekend gebruik wilt maken van de vrijwilligershulp dient u dit uiterlijk vrijdagmiddag te hebben aangevraagd.

Voor Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg geldt een andere werkwijze en bereikbaarheid. U kunt de informatiefolder opvragen via Welzijn Divers.

De vrijwilligers van de Hulpdiensten rijden overigens alleen in Rosmalen en directe omgeving.

Wat kost het? Vervoer kost € 0,30 per kilometer. Ook moet u rekening houden met eventuele parkeerkosten. Het gebruik van (tuin)gereedschap kost € 2,50 per klus. (situatie 16 oktober 2015)

De Hulpdiensten in Rosmalen zijn onderdeel van de Vrijwillige Thuishulp van Welzijn Divers. Als u de informatiefolder van de Hulpdienst in uw wijk wilt ontvangen, neem contact op met Anja Hobbelen, telefoon 073-6124488 of 06-46768107, mail vrijwilligethuishulp@divers.nl

 

 

2. Medische keuring i.v.m. rijbewijs. (Alleen voor leden)

Sinds 2017 is vanaf uw 75e jaar een medische keuring voor het vernieuwen van uw rijbewijs verplicht.
De regels hiervoor zij per november 2o18 veranderd. Klik hier voor informatie

 

3. Reanimatie: cursus en herhalingsles. 2014-2015

Tweemaal per jaar wordt er bij voldoende belangstelling een cursus en herhalingsles reanimatie georganiseerd. Deze lessen worden verzorgd door Mevrouw Tiny Schellings in De Ontmoeting.
Tijdens de cursus komt de theorie uitgebreid aan bod. Daarna worden reanimatie en het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator)geoefend.
Tijdens de herhalingsles wordt de theorie opgefrist en de praktijk wordt weer geoefend.
Aanmelding vooraf voor de cursus en herhalingsles is, in verband met de planning, noodzakelijk.
Alle leden, die in de voorgaande 12 maanden een cursus of herhalingsles via de HEVO of elders gevolgd hebben, kunnen de herhalingsles volgen.
Wat betreft de kosten: de cursus kost 10 Euro; voor vrijwilligers werkzaam binnen de HEVO is de cursus gratis. De herhalingsles kost ook 10 Euro, maar voor vrijwilligers binnen HEVO is de herhalingsles gratis.
De aankondiging van een nieuwe cursus en herhalingsles vindt u in de HEVO Actueel, in de digitale Nieuwsbrief en op het publicatiebord in De Ontmoeting.
Contactpersoon : Ben Krijbolder   tel : 073-5211957 / 06-13629297

E-mailadres: Bm.krijbolder@home.nl

 

4. Wijkplein Rosmalen

Bij het wijkplein Rosmalen kunnen  bewoners terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen, ondersteuning voor mantelzorg, kleinschalige hulp, vrijwilligerswerk en leuke activiteiten voor uw wijk, spreekuren van instanties en nog veel meer!

U wordt  ontvangen en te woord gestaan door vrijwilligers. Zij kunnen u helpen bij het zoeken van informatie, bijvoorbeeld op het digitaal Wmo-loket. Als u moeite heeft met het lezen van officiële brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties, kan de vrijwilliger u daarbij helpen. Ook kunnen bezoekers  attent worden gemaakt op allerlei voorzieningen, zoals taallessen, cursussen en projecten.

De vrijwilliger kan ook een afspraak maken voor de instanties die spreekuur houden in het wijkplein, zoals de Wmo-consulent van de gemeente, Juvans, diverse zorginstellingen, Vivent en MEE. U kunt ook vrijblijvend binnen lopen tijdens het spreekuur.

De wijkpleinen zijn een onderdeel van welzijnsonderneming Divers.

Adres Wijkplein Rosmalen:  Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, eerste verdieping Openingstijden Wijkplein Rosmalen: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur .
Spreekuren

 
       
maandag Juvans 09.00-10.00 uur inloop
       
dinsdag Wmo 09.00-10.30 uur inloop
    11.00-12.00 uur op afspraak
  MEE 09.00-10.00 uur inloop
    10.00-12.00 uur op afspraak
       
woensdag Juvans 09.00-10.00 uur inloop
  Vrijwillige ouderenadviseur 09.00-12.00 uur inloop
       
donderdag Juvans 09.00-10.00 uur inloop
  Bureau Sociale Raadslieden   (alleen even weken) 09.00-13.00 uur op afspraak
  Annenborch 10.00-12.00 uur inloop
       
vrijdag MEE 09.00-10.00 uur inloop
    10.00-12.00 uur op afspraak