Ouderenadviseurs – belastinginvulhulpen

BEREIKBAAR VIA TELEFOONNUMMER 06-53279098

De Commissie ouderenadvisering van HEVO bestaat uit een team van 9 vrijwilligers. Zij zijn opgeleid tot vrijwillige ouderenadviseur en/of belastinginvuller en houden hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil. Alle senioren in Rosmalen en de HEVO-leden buiten Rosmalen kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur van de HEVO.

Het team:
Het team bestaat uit Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. De coördinator is Paul Scholten.

Werkwijze:
Als u contact wilt hebben met een ouderenadviseur of belastinginvuller, dan kunt u bellen u naar nummer 06-53279098. U krijgt dan één van de ouderenadviseurs aan de lijn die u verder helpt. Krijgt u niet direct gehoor dan wordt u doorgeschakeld naar een antwoordapparaat. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.

U kunt ook contact leggen via e-mail via het adres: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl .

Als u al contact heeft met een ouderenadviseur of een belastinginvuller dan kunt u hem of haar rechtstreeks bellen. U hebt immers zijn of haar telefoonnummer.

Waarvoor zijn de ouderenadviseurs beschikbaar?

De ouderenadviseurs en belastinginvullers zijn vrijwilligers, die u kunnen informeren, adviseren en helpen op het brede terrein van welzijn, zorg, wonen, het aanvragen hulpmiddelen, belastingen etc. Als u met een vraag komt, die een ouderenadviseur niet zelf kan aanpakken, dan gaan we samen met u op zoek naar een instantie die u wel kan helpen en verwijzen we u daarheen. Een van de ouderenadviseurs is opgeleid als cliëntondersteuner en kan u helpen met een Wmo-aanvraag, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of een traplift.

 

Hieronder een paar voorbeelden.

*De belastinginvullers helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag. Deze hulp is beperkt tot mensen met een inkomen niet hoger dan circa € 35.000, – voor een alleenstaande en een gezamenlijk inkomen van circa € 50.000, – voor partners.

*De cliëntondersteuner kan u bijstaan bij het doen van een Wmo-aanvraag bij de gemeente. Hij is op de hoogte van de procedure van een Wmo-aanvraag en hij kan samen met u het zogenaamde keukentafelgesprek met de gemeente voorbereiden. Desgewenst kan hij ook bij dat gesprek aanwezig zijn. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen over uw aanvraag kunt u met hem dat besluit bespreken en eventueel verdere actie ondernemen.

*We kunnen u ondersteunen bij het eenmalig op orde brengen van uw administratie.

*We verstrekken informatie en advies en geven hulp bij het aanvragen en verantwoorden van een persoonsgebonden budget.

*Wij kunnen u informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen betreffende zorg, welzijn en wonen. Zo nodig wordt ook hulp geboden bij het aanvragen en invullen van de aanvraagformulieren. Ook kunnen we u de weg wijzen bij het aanvragen van een indicatie voor zorg en u informeren over de eigen bijdrage, die via het CAK wordt geïnd.

*We kunnen u helpen bij het invullen van formulieren op allerlei terrein. Denk aan vervoer, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, aanvragen bijzondere bijstand etc.

*Wij kunnen u helpen als u vragen heeft over de zorgverzekering.

*Wij kunnen (beperkt) uitleg en informatie geven over erfrecht, levenstestament, testament, mentorschap en bewind voering.

*Daarnaast bieden we een luisterend oor als u wilt praten over levensvragen en eenzaamheid.

*Hebt u andere vragen: Bel ons en we kijken of u bij ons aan het goede adres bent.

 

Het is goed om ook aan te geven, dat er zaken zijn, die we niet doen: Denk daarbij aan het regelen van vervoer, boodschappen doen, persoonlijke verzorging, het geven van financiële adviezen over sparen en beleggen etc., schuldhulpverlening. Bij vragen hierover zullen we u verwijzen naar een andere instantie of organisatie.

 

We staan voor u klaar. Belt u gerust 06-53279098