Collectieve belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van de ouderen in Rosmalen waar het gaat om sociale voorzieningen, wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, vervoer e.d. is een van de taken van HEVO. Het gaat hierbij om bevordering van goede diensten en voorzieningen. Dit in contact met de gemeente (o.a. via de Seniorenraad) en andere instanties als het gaat om het lokale niveau. Voorheen vervulde het Platform Rosmalen Ouderenproof (PRO) hierbij een belangrijke rol. Als “luis in de pels “ en “spin in het web” kwam PRO op voor de belangen van de senioren in Rosmalen door te signaleren, te initiëren, te informeren en adviseren en te vertegenwoordigen in netwerken en belangenorganisaties. Deze rol is nu overgenomen door de commissie collectieve belangenbehartiging van HEVO. Gaat het om belangenbehartiging van senioren op landelijk, provinciaal en regionaal niveau dan is de KBO-Brabant de aangewezen instantie.