Collectieve belangenbehartiging

De commissie organiseert voor iedereen gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen. Deze worden steeds in de agenda en in de nieuwsbrief en in HEVO-Actueel opgenomen. 

De algemene belangenbehartiging extern, bijvoorbeeld naar gemeente, KBO etc. wordt verzorgd door bestuursleden. Een bestuurslid neemt deel aan de seniorenraad van ’s Hertogenbosch. Ook is het bestuur vertegenwoordigd in de diverse geledingen van KBO-Brabant.