Rusland -in voorbereiding- Lezing

Lezing over - en rondreis naar Rusland

 

De reiscommissie van HEVO heeft het voornemen om in samenwerking met de Rusland & Oost - Europa academie een 8 - daagse reis te laten organiseren naar Rusland. Ter voorbereiding daartoe wordt door Marie - Therese ter Haar op woensdag 24 januari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoeting een lezing gehouden over het heden en verleden van Rusland en de relatie met het Westen.

Dan ook zal Marie - Therese toelichting geven op een eventuele rondreis naar Rusland in het najaar van 2018. Wellicht wordt aangesloten bij een reis van de Ruslandacademie van 17 t/m 24 augustus 2018, ofwel bij voldoende belangstelling van HEVO leden en niet – leden, wordt een eigen HEVO – reis georganiseerd. De reiscommissie zal de belangstelling hiervoor nagaan.

 

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens de lezing van Marie - Thérèse zonder met een reis naar Rusland mee te gaan.
Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n 5 maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet. Van meet af aan heeft Marie-Thérèse haar kennis van en ervaring met dit land uitgedragen door het geven van lezingen, cursussen en het organiseren van reizen naar Rusland. Over haar belevenissen in en haar visie op Rusland heeft Marie-Thérèse ter Haar inmiddels meerdere boeken geschreven: Ruslands erfdeel (2008), Rusland in de 21e eeuw (2012), Zijn zij nou gek of zijn wij het? (2015) en recent : De ontgoogeling.

Marie – Thérèse zal de reis naar Rusland begeleiden en gedurende de dagtochten vertellen over de vele aspecten van Rusland. Wilt u meer weten over de Rusland & Oost - Europa academie kijk dan op www.ruslandacademie.nl. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jan Jansen : j.th.jansen@home.nl of 06-51313707