Clubs

De  clubs van de HEVO zijn “clubs” onder de HEVO paraplu, waarvan de leden een actieve rol vervullen in het gezamenlijk beoefenen van hun hobby’s, zoals biljarten, bridgen, line dance enz. Voor de  clubs  is een speciaal reglement vastgesteld, waarin de diverse afspraken zijn vastgelegd. Iedere club heeft een eigen bestuur, met voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de  club, zoals het organiseren van activiteiten, het innen van de eigen bijdrage in de kosten van de activiteiten en het aanstellen van begeleiders en instructeurs. Het clubbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het HEVO bestuur middels een inhoudelijk- en financieel jaaroverzicht. Daarnaast wordt een begroting aan het HEVO bestuur voorgelegd. 1 x per jaar vindt overleg plaats tussen het HEVO bestuur en de clubbesturen.   Activiteiten (Clubs) gegroepeerd naar Coördinator   (november 2016)   Angele Beckhoven Tel. 073-5217829 / 06-42919501 angelevanbeckhoven@gmail.com Linedancegroep “The Oldtimers” Volksdansgroep “De Vrolijke Voetjes” Zumbadansen Aqua-zwemmen (Berlicum) Begeleiding stagiaires   Bea Intveld Telefoon: 073-5215581 fam.intveld@home.nl Gymnastiekclub ( Budozaal ) Sportief Rosmalen 55+ in de Hazelaar Koersbalgroep Koersbalgroep ( Hintham) Wandelclub “de Annenborch” Wandelclub “de Ontmoeting” Wandelclub “de Zandlopers” Nordic Walking Tai-chi Yoga Pilates   Peter der Kinderen Telefoon: 073-5221013 peter.wilma@hotmail.com Damesbridgeclub Bridgecursus Bridgeclub HEVO 50+ De Vrolijke Trappers Biljartclubs Sjoelen   Jos van Raak  (voorzitter) Tel: 073-521486 / 06-42282770 jos.vanraak@live.nl Kienen Financiën activiteitencommissie Geo-Caching     Jacqueline van den Wildenberg Telefoon: 073-5214158 / 06-25398347 j.vandenwildenberg@home.nl Toneelgroep “Rosmalen uit de Coulissen” Mandalatekenen Zomerschool Atelier-schildergroepen Begeleiding stagiaires Beheer website activiteitencommissie   Ben Krijbolder 073-5211957 / 06-13629297 Bm.krijbolder@home.nl   Reanimatie cursussen Seniorenorkest “Da Capo” (Orthen) HEVO - koor Samenzanggroep “De Zangtoffel” Ensemble Con Amore Zomerschool     Wim Hendriks 073-5213384 / 06-43081539 whendriks@home.nl   Badminton Jeu de Boulesclubs (Steunpunt) Schaken Technische zaken / hand en spandiensten toneel