Clubs

De  clubs van de HEVO zijn “clubs” onder de HEVO paraplu, waarvan de leden een actieve rol vervullen in het gezamenlijk beoefenen van hun hobby’s, zoals biljarten, bridgen, line dance enz.

 

Klik hier voor een overzicht van alle clubs. Of kijk in het Overzicht activiteiten mei 2017.

Voor de  clubs  is een speciaal reglement vastgesteld, waarin de diverse afspraken zijn vastgelegd. Iedere club heeft een eigen bestuur, met voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de  club, zoals het organiseren van activiteiten, het innen van de eigen bijdrage in de kosten van de activiteiten en het aanstellen van begeleiders en instructeurs. Het clubbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het HEVO bestuur middels een inhoudelijk- en financieel jaaroverzicht. Daarnaast wordt een begroting aan het HEVO bestuur voorgelegd. 1 x per jaar vindt overleg plaats tussen het HEVO bestuur en de clubbesturen.

 

Activiteiten (Clubs) gegroepeerd naar Coördinator   (november 2016)

 

Angele Beckhoven
Tel. 073-5217829 / 06-42919501
angelevanbeckhoven@gmail.com

Linedancegroep “The Oldtimers”
Volksdansgroep “De Vrolijke Voetjes”
Zumbadansen
Aqua-zwemmen (Berlicum)
Begeleiding stagiaires

 

Bea Intveld
Telefoon: 073-5215581
fam.intveld@home.nl

Gymnastiekclub ( Budozaal )
Sportief Rosmalen 55+ in de Hazelaar
Koersbalgroep
Koersbalgroep ( Hintham)
Wandelclub “de Annenborch”
Wandelclub “de Ontmoeting”
Wandelclub “de Zandlopers”
Nordic Walking
Tai-chi
Yoga
Pilates

 

Peter der Kinderen
Telefoon: 073-5221013
peter.wilma@hotmail.com

Damesbridgeclub
Bridgecursus
Bridgeclub HEVO 50+
De Vrolijke Trappers
Biljartclubs
Sjoelen

 

Jos van Raak  (voorzitter)
Tel: 073-521486 / 06-42282770
jos.vanraak@live.nl

Kienen
Financiën activiteitencommissie
Geo-Caching

 

 

Jacqueline van den Wildenberg
Telefoon: 073-5214158 / 06-25398347
j.vandenwildenberg@home.nl

Toneelgroep “Rosmalen uit de Coulissen”
Mandalatekenen
Zomerschool
Atelier-schildergroepen
Begeleiding stagiaires
Beheer website activiteitencommissie

 

Ben Krijbolder
073-5211957 / 06-13629297
Bm.krijbolder@home.nl

 

Reanimatie cursussen
Seniorenorkest “Da Capo” (Orthen)
HEVO - koor
Samenzanggroep “De Zangtoffel”
Ensemble Con Amore
Zomerschool

 

 

Wim Hendriks
073-5213384 / 06-43081539
whendriks@home.nl

 

Badminton
Jeu de Boulesclubs (Steunpunt)
Schaken
Technische zaken / hand en spandiensten toneel