Vrijwilligerscommissie

HEVO leden willen graag hun kennis, kunde en ervaring inzetten voor de vereniging, zowel daarbinnen als daarbuiten. De seniorenvereniging maakt graag gebruik van deze “Zilveren Kracht”. Om deze inzet te coördineren bestaat er een vrijwilligerscommissie binnen HEVO. De commissie stemt vraag en aanbod af tussen het vrijwilligerswerk in de vereniging en de belangstellenden. Nieuwe leden wordt gevraagd hun belangstelling voor en bijdrage aan de vereniging te verwoorden in een vragenlijst. De commissie vermeldt vacatures voor vrijwilligers in HEVO actueel aan de hand van een taakinhoud en profiel. Vacatures worden tevens op de website geplaatst. Voor vragen naar vrijwilligers door andere organisaties wordt verwezen naar het digitale adres www.Platform073.nl Door de commissie wordt samengewerkt met Galant, het professionele vrijwilligersplatform voor ’s-Hertogenbosch. Deelgenomen wordt aan het coördinatorenoverleg van maatschappelijke – en zorgorganisaties in Rosmalen. De vrijwilligerscommissie bestaat uit : Jacqueline van den Wildenberg, Piet Kerssens, Annemarie Peters en Jan Jansen. Contactpersonen zijn : Jacqueline van den Wildenberg : telefoon 073-5214158 e- mail : j.vandenwildenberg@home.nl Piet Kerssens : telefoon 073 -5216394 e-mail : pietkerssens@home.nl Als u wilt weten of er nog een leuke taak voor u bij is kijk dan bij de vacatures of op de website www.Platform073.nl