Sponsorcommissie HEVO

Zoals u op deze website kunt lezen en zien organiseert HEVO allerlei activiteiten voor senioren in Rosmalen. Elke vereniging heeft geld nodig om haar activiteiten te financieren. HEVO is hierop geen uitzondering, al blijven de kosten relatief laag door de grote inzet van onze vrijwilligers. Het is de taak van de sponsorcommissie om extra gelden voor HEVO te werven.

Naast de inkomsten uit contributies en subsidies en bijdragen van fondsen voor investeringen, zoekt de commissie incidentele of structurele financiële steun voor de exploitatiekosten of voor specifieke doelen, activiteiten of evenementen. Daartoe leggen we contacten met bedrijven, donateurs en adverteerders.
Er is een informatiefolder voor donateurs beschikbaar én informatie over mogelijkheden en tarieven van adverteren op de website en in het verenigingsblad HEVO-Actueel.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om HEVO te sponsoren via een sponsorbord in het HEVO- gebouw “de Ontmoeting”.

Jaarlijks wordt door een van de commissieleden de kortingslijst opgesteld. HEVO-leden kunnen bij diverse bedrijven/winkels kortingen krijgen bij hun aankopen.

Leden van de commissie zijn ook aanwezig op bijvoorbeeld het Komfestival en zijn betrokken bij de organisatie van de Infomarkt.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: Ruud van Aart, penningmeester HEVO, Hans van der Bruggen, Mari Wijnen, Paul Rambags en Tonny van Raaij. Voorzitter: Tonny van Raaij, tel: 073-5214170, e-mail: tonnyvanraaij@gmail.com of sponsorcommissie@hevorosmalen.nl

(feb 2018)