Secretariaatscommissie

De commissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij de ledenadminstratie, de website, de bestuurlijke taken en de externe communicatie. Zij voert de ledenadministratie. Daarvoor zijn Annemarie Peters en Yvonne Ruijter verantwoordelijk. Zij zijn te bereiken via het mailadres ledenadministratie@hevorosmalen.nl. of telefoonnummer 06 23053379. De commissie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de website. Willem Konickx en Paul Scholten zijn de webmasters. Zij zijn te bereiken via het mailadres webmaster@hevorosmalen.nl. Of telefonisch: Willem Konickx 073 52 110 70, Paul Scholten 073 64 406 65. Leden van de secretariaatscommissie verzorgen de notulering van de vergadering van het bestuur, van bestuur met commissies en van bestuur met de clubs. Die taak wordt ingevuld door Maria van der Burgt. Wanneer zij verhinderd is wordt zij vervangen door Willem of Paul. Maria is te bereiken via het mailadres secretariaat@hevorosmalen.nl. De bestuurssecretaris is ook verantwoordelijk voor de externe communicatie. Binnen de commissie voeren  Ronald Cramer en Tonny van Raaij de werkzaamheden hiervoor uit. Hem kunt u bereiken via het mailadres externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Of telefonisch op 073 5218806. De bestuurssecretaris, Peter de Leeuw, is te bereiken via deleeuwpeter2@gmail.com of telefoonnummer 073 5215268.