Secretariaatscommissie

De commissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij de ledenadministratie, de website, de bestuurlijke taken en de externe communicatie.
Zij voert de ledenadministratie. Daarvoor zijn Annemarie Peters en Yvonne Ruijter verantwoordelijk. Zij zijn te bereiken via het mailadres ledenadministratie@hevorosmalen.nl. of telefoonnummer 06 23053379.

De commissie is ook verantwoordelijk voor het beheer van de website. Marlies Markensteyn is webredacteur: webredacteur@hevorosmalen.nl. Willem Konickx en Pierre Gouweloos zijn de webmasters. Zij zijn te bereiken via het mailadres webmaster@hevorosmalen.nl. Of telefonisch: Willem Konickx 073 52 110 70. 

Leden van de secretariaatscommissie verzorgen de notulering van de vergadering van het bestuur, van bestuur met commissies en van bestuur met de clubs.

De bestuurssecretaris is ook verantwoordelijk voor de externe communicatie. Binnen de commissie voeren  Tonny van Raaij en Yvonne van Weert de werkzaamheden hiervoor uit. Hen kunt u bereiken via het mailadres externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Of telefonisch op 073 5218806.

De bestuurssecretaris, Peter de Leeuw, is te bereiken via deleeuwpeter2@gmail.com of telefoonnummer 073 5215268.