Redactie HEVO-Actueel

Elke maand (11 keer per jaar) bepaalt de redactie aan de hand van binnengekomen stukken, wat er in HEVO-Actueel geplaatst zal worden. Iedereen kan kopij aanleveren voor zover die betrekking heeft op HEVO of de belangen van de leden. Daarnaast wonen redactieleden activiteiten van HEVO bij zoals kerstviering, paasviering, dag van de ouderen, jubilea enz. en maken daarvan een verslagje.
Er worden vanuit de redactie interviews gehouden met HEVO-leden, mensen die betrokken zijn bij HEVO of mensen die iets belangrijks kunnen vertellen over onderwerpen betreffende HEVO, Rosmalen of anderszins.
Ieder redactielid schrijft ‘om de beurt’ het redactioneel stuk.
De redactie van HEVO-Actueel wordt gevormd door: Geert Loeffen (eindredacteur), Piet Kerssens, Peter de Leeuw, Guido Robbens, Ingrid Thelissen en Jo van Zantvoort.

Contactpersoon voor kopij: Geert Loeffen, tel 073-5214473. E-mail: redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl