Redactie HEVO-Actueel

Elke maand (11 keer per jaar) bepaalt de redactie aan de hand van binnengekomen stukken, wat er in HEVO-Actueel geplaatst zal worden. Iedereen kan kopij aanleveren voor zover die betrekking heeft op HEVO of de belangen van de leden. Daarnaast wonen redactieleden activiteiten van HEVO bij zoals kerstviering, paasviering, dag van de ouderen, jubilea enz. en maken daarvan een verslagje. Er worden vanuit de redactie interviews gehouden met HEVO-leden, mensen die betrokken zijn bij HEVO of mensen die iets belangrijks kunnen vertellen over onderwerpen betreffende HEVO, Rosmalen of anderszins. Ieder redactielid schrijft ‘om de beurt’ het redactioneel stuk. De redactie van HEVO-Actueel wordt gevormd door: Geert Loeffen (eindredacteur), Piet Kerssens, Peter de Leeuw, Guido Robbens, Ingrid Thelissen en Jo van Zantvoort. Contactpersoon voor kopij: Geert Loeffen, tel 073-5214473. E-mail: redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Hieronder het overzicht van de deadlines voor het aanleveren van de kopij en de verschijningsdata. In juli is er geen uitgave van HEVO-Actueel en Ons.   Data HEVO-Actueel 2015/2016
deadline       verschijnt
 vrijdag 20 nov  dinsdag 9 dec
 woensdag 9 dec  dinsdag 5 jan
 woensdag 13 jan  dinsdag 2 feb
 woensdag 17 feb  dinsdag 8 mrt
 woensdag 16 mrt  dinsdag 5 april
 woensdag 13 april  dinsdag 3 mei
 woensdag 18 mei  dinsdag 7 juni
 woensdag 13 juli  dinsdag 2 aug
woensdag 17 aug  dinsdag 6 sept
woensdag  14 sept  dinsdag 4 okt.
  Contactpersoon voor kopij: Geert Loeffen, tel 073-5214473. E-mail: redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl