Evenementencommissie

De evenementencommissie stelt zich ten doel om vanuit HEVO, open festiviteiten te organiseren. Deze zijn meestal toegankelijk voor zowel leden als niet leden en zijn specifiek gericht op (Rosmalense) senioren. De commissie bedenkt de ideeën, verzorgt de voorbereiding en planning en coördineert de uitvoering. Uiteraard wordt door de commissie de nodige publiciteit verzorgd rondom deze evenementen. In het algemeen zijn het jaarlijks terugkerende evenementen, maar het kunnen ook eenmalige activiteiten of festiviteiten zijn zoals de organisatie van de INFO-markt en assistentie bij de Korendag. Evenementen die jaarlijks terugkeren zijn: - Nieuwjaarsreceptie voor HEVO leden; - Carnavalsviering voor senioren in samenwerking met “Trug nor Vruuger”; - Theoretische/praktische rijvaardigheidstraining gericht op senioren ; - “Dag van de senioren”, die bestaat uit een programma van muziek, dans en voordracht; - Presentatie HEVO op de jaarmarkt/komfestival voor het grote publiek, inclusief ledenwerving; - Kerstviering en Paasviering, vieringen op ideële grondslag in samenspraak met de Commissie Zingeving; -De jaarlijkse bijeenkomst voor HEVO vrijwilligers met hun partner in samenspraak met de vrijwilligerscommissie.   De commissie bestaat uit de volgende leden: -Pieter Vissers (publiciteit) tel. 5217615, mail: pieter.vissers@planet.nl of evenementen@hevorosmalen.nl -Sjef Peters (voorzitter) tel. 5213957, sjefpeters@hetnet.nl -Angèle van Beckhoven (secretariaat, contactpersoon activiteitencommissie) -Jenny v. Rooij -Rieki Plappert -Hans van der Bruggen, namens HEVO-bestuur