Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert festiviteiten voor zowel leden als niet leden, specifiek gericht op (Rosmalense) senioren. De commissie bedenkt de ideeën, verzorgt de voorbereiding en planning en coördineert de uitvoering. Uiteraard wordt door de commissie de nodige publiciteit verzorgd rondom deze evenementen. In het algemeen zijn het jaarlijks terugkerende evenementen, maar het kunnen ook eenmalige activiteiten of festiviteiten zijn zoals de organisatie van een INFO-markt.
Evenementen die jaarlijks terugkeren zijn: - Carnavalsviering voor senioren; - Theoretische/praktische rijvaardigheidstraining gericht op senioren ; - “Muziekfeest”, dat bestaat uit een programma van muziek, dans en voordracht; - Presentatie HEVO op de jaarmarkt/komfestival voor het grote publiek, inclusief ledenwerving; - Kerstviering en Paasviering, vieringen op ideële grondslag in samenspraak met de Commissie Zingeving.
Ook neemt de commissie de organisatie van een aantal interne activiteiten op zich.
De commissie bestaat uit de volgende leden: Sjef Peters (voorzitter) tel. 5213957, sjefpeters@hetnet.nl, Angèle van Beckhoven (secretariaat, contactpersoon activiteitencommissie), Jenny v. Rooij, Rieki Plappert, Hans van der Bruggen, Jos van Raak (namens bestuur).

(feb 2018)