Commissie Zingeving

 

De Commissie Zingeving verzorgt inhoudelijk de Kerst- en Paasvieringen en ook speciale vieringen. Een voorbeeld van het laatste is de oecumenische viering bij het 60-jarig jubileum van Seniorenvereniging HEVO.

Ook organiseert de commissie lezingen en interactieve bijeenkomsten over de facetten van zingeving.

De commissie wordt gevormd door: Hetty Goudswaard, Loek Mostertman, Ingrid Thelissen en Wout Pulles (pastor), Jan Pos en Piet Vliegenthart. Contactpersoon: Loek Mostertman, tel. 073-6412634.

De vieringen en bijeenkomsten worden  in de agenda vermeld.

E-mail: l.g.mostertman@home.nl of  zingeving@hevorosmalen.nl