Commissie Welzijn en Zorg

De commissie Welzijn en Zorg is opgericht binnen HEVO in het kader van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Dit netwerk van de seniorenvereniging HEVO, zorg – en welzijnsorganisaties in Rosmalen en de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie om gezamenlijk borg te staan voor de kwetsbare burgers in Rosmalen. De commissie Welzijn en Zorg stelt zich als doel een netwerk van vrijwilligers te creëren om senioren in kwetsbare situaties zo goed mogelijk te ondersteunen waar zij dit zelf of hun naaste omgeving niet meer toe in staat zijn. In nauwe samenwerking met de wijkraden en de welzijnsinstelling Divers, ondersteund door een professionele organisatie ( ZET ) wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de inrichting van “de zorgzame wijk” met onder meer ontmoetingsmogelijkheden voor wijkbewoners. In de toekomst kan er minder snel een beroep op professionele hulpverleners gedaan worden en zal er eerst gekeken worden naar de mogelijkheden van de directe omgeving van de hulpvrager. De commissie is van mening, dat ontmoetingsmogelijkheden in de eigen wijk van groot belang zijn. Door elkaar te ontmoeten voelt men zich meer betrokken bij elkaar en wordt er eerder gesignaleerd of iemand hulp nodig heeft. Hierdoor wordt mogelijk vereenzaming van wijkbewoners voorkomen. Het gestalte geven van “de zorgzame wijk” is in drie wijken gestart : de wijken Maliskamp, Molenhoek en Centrum/Hondsberg. In iedere wijkwerkgroep nemen twee leden van de commissie Welzijn en Zorg deel. De commissie Welzijn en Zorg bestaat uit de volgende leden: Jenny van Rooij telefoon : 073-5213732 e-mailadres hmgjvanrooijb@ziggo.nl Janny Heuveling telefoon : 073-5212420 e-mailadres fam.heuveling.bronk@hotmail.nl Irene Schreinemachers tel.: 073-5211763 e-mailadres i.schreinemachers@hotmail.com Margreet van Dijl : e-mailadres margreet.vandijl@home.nl Jan Jansen telefoon : 073-5214991 e-mailadres j.th.jansen@home.nl