Commissie Omzien

Het doel van de Commissie Omzien is het bevorderen van het welzijn van HEVO-leden die, al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare situatie verkeren. De oorzaak daarvan kan zijn ziekte of mobiliteitsverlies, of het moeilijk kunnen verwerken van het verlies van de partner.
De Commissie Omzien probeert haar doel te bereiken door het creëren van een netwerk van vrijwilligers die op huisbezoek gaan. De Commissie signaleert daarnaast welzijn gerelateerde vragen en wensen van HEVO-leden, en is door haar contacten en verbindingen op de hoogte van wat er op het gebied van geestelijk en sociaal welbevinden speelt binnen de vereniging.
Er zijn momenteel twee werkgroepen actief binnen de Commissie: de werkgroep ziekenbezoek en de werkgroep rouwbegeleiding.
Leden van de ziekenbezoekgroep zijn: Carla Couwenberg, Peter de Crom, Paula Dupont, Door Hazenberg, Jenny van Rooij, Ad Schippers, Gydia van Tilburg, Diny Voets, Fiet Vreeburg.
Leden van de werkgroep rouwbegeleiding zijn: Annemarie de Crom, Janny Heuveling, Mecheline Heijmans, Frank Langelaan, Gerrie Otten, Marie-Josée Verschuuren.

Wilt u graag bezoek krijgen van een van onze getrainde vrijwilligers, bel dan met Jenny van Rooij, coördinator van de werkgroep ziekenbezoek, 073-521.3732, of met Janny Heuveling, coördinator van de werkgroep rouwbegeleiding, 073-521.2420.

De Commissie Omzien bestaat uit Janny Heuveling, Jenny van Rooij, Lidy Verdegaal (voorzitter) en Diny Voets. 

(feb 2018)