Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Organiseert incidentele activiteiten op het gebied van cultuur, ontspanning, educatie en verdieping over uiteenlopende onderwerpen, programmeert een keer per maand een film (bij Perron-3) en zorgt voor tentoonstellingen in De Ontmoeting. De Commissie cultuur organiseert regelmatig activiteiten die aansluiten bij de vraag van de leden. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende werkvormen: - lezingen of lezingencycli - excursies - eenmalige of kortdurende workshops - uitvoeringen - museumbezoek met vooraf lezing In HEVO-Actueel, via de nieuwsbrief, in de agenda op de website en met postertjes worden de activiteiten aangekondigd. De meeste activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden. daarom worden ze ook in de lokale media bekend gemaakt. De commissie wordt gevormd door  Eva de Beer, Geertje van Gerven, Janny Heuveling, Joke Pos, Gerard Roozen, Ingrid Thelissen. Contactpersoon: Ellie de Vaan, tel. 06-51118070,  email: p.de.vaan@kpnplanet.nl