Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Organiseert incidentele activiteiten op het gebied van cultuur, ontspanning, educatie en verdieping over uiteenlopende onderwerpen, programmeert een keer per maand een film (bij PERRON-3) en zorgt voor tentoonstellingen in De Ontmoeting. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende werkvormen: - lezingen of lezingencycli - excursies - eenmalige of kortdurende workshops - uitvoeringen - museumbezoek met vooraf lezing.

In HEVO-Actueel, via de nieuwsbrief, in de agenda op de website en met postertjes worden de activiteiten aangekondigd. De meeste activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Daarom worden ze ook in de lokale media bekend gemaakt. De commissie wordt gevormd door  Ellie de Vaan (voorzitter), Joke Pos, Gerard Roozen, Kees Intveld, Roos Schreuder, Mecheline Heijmans, Ben Zalmstra. Contactpersoon: Ellie de Vaan, tel. 06-51118070,  email: p.de.vaan@kpnplanet.nl.

(feb 2018)