Commissie Collectieve Belangenbehartiging

De commissie Collectieve Belangenbehartiging heeft als taak het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle Rosmalense senioren. Ook vertegenwoordigt zij die senioren bij bepaalde externe organisaties. De commissie adviseert het bestuur op met name de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor alle senioren van Rosmalen. De commissie organiseert informatiebijeenkomsten en lezingen over o.a. leeftijdsbestendig wonen en veiligheid, erfrecht, omgaan met verlies/levenseinde, dementie, eenzaamheid, verandering AWBZ naar WMO. De commissie is vertegenwoordigd in het Kringbestuur ´s-Hertogenbosch van de KBO en in de Seniorenraad ´s-Hertogenbosch en werkt samen met en heeft overleg met o.a. : de gemeente, welzijnsinstellingen, zorginstellingen, wooncorporaties. De commissie is dáár vertegenwoordigd waar beleid gemaakt wordt en beïnvloed kan worden. Leden van de commissie: Pierre Kisters, Hetty Goudswaard, Marijke Bertrams, Janny Heuveling (tevens aanspreekpunt van de commissie tel. 0735212420) e-mail:  pkisters@yahoo.com of   ccb@hevorosmalen.nl